ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu primární prevence rizikového chování a mediální výchovy v roce 2020

Dotační program na podporu primární prevence rizikového chování a mediální výchovy v roce 2020

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze dne 3. 6. 2019

vyhlašuje dotační program pro rok 2020

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Oblast podpory:

projekty zaměřené na primární prevenci rizikového chování a mediální výchovu ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projekty zaměřené na:

a) využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací (např. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a POINT 14);

b) zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování a mediální výchovy;

c) zajištění seminářů vhodných pro pedagogické pracovníky týkajících se témat primární prevence rizikového chování.

Termín pro odevzdání žádostí je od 2. září do 15. listopadu 2019.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Elektronický interaktivní formulář žádosti najdete na portálu https://epo.plzen.eu.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Mgr. Iva Turková, tel.: 378 033 161, e-mail: turkova@plzen.eu.

Přílohy

Vyhlášení programu(doc, 122,5 kB)

Zveřejněno: 1. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo