ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2020

Dotační program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2020

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 603 ze dne 3. 6. 2019

vyhlašuje dotační program pro rok 2020

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Oblast podpory:

motivační projekty zaměřené na technické vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů - projekty zaměřené na:

a) spolupráci základních škol se středními školami, se sídlem na území města Plzně, v oblasti technického vzdělávání;
b) účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání;
c) podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií;
d) zájmové technické vzdělávání;

- materiálová podpora,
- nákup spotřebního materiálu a vybavení školních dílen,
- vybavení odborných učeben pro realizaci zejména zájmového technického vzdělávání,
- mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro pedagogickou činnost související s volnočasovými aktivitami žáků zaměřenými na rozvoj technického vzdělávání (kroužky). Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů maximálně do výše 30 % schválené částky dotace;

e) tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání;

- doprava,
- vstupné.

Termín pro odevzdání žádostí je od 2. září do 15. listopadu 2019.

Úplný text znění vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Elektronický interaktivní formulář žádosti najdete na portálu https://epo.plzen.eu.

Kontaktní osoba pro dotační titul: Ivana Poklopová, tel.: 378 033 126, e-mail: poklopova@plzen.eu.

Přílohy

Vyhlášení programu(doc, 116,5 kB)

Zveřejněno: 1. 8. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo