ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2021.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Projekt se musí uskutečnit v roce 2021, musí mít evropský přesah a podporovat integraci města Plzně v evropských strukturách.

Peněžní prostředky smí být použity na:
 • produkční zajištění projektu
 • technické zajištění projektu
Důvody podpory stanoveného účelu
 • podpora posilování vazeb s partnerskými městy a akcí evropského rozměru
 • spolupráce s partnerskými městy a širší spolupráce v ekonomických, sociálních a kulturních záležitostech
Termíny
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1. února 2021
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2021

Úplné znění tohoto dotačního programu včetně všech podkladů naleznete níže.

Uvedené dokumenty si můžete taktéž vyzvednout na adrese: oddělení protokolu Kanceláře primátora MMP, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, I. patro, č. dveří 24.

Kontaktní osoba k dotačnímu titulu: Mgr. Kristýna Hýblová, oddělení protokolu Kanceláře primátora (radnice, nám. Republiky 1, I. patro, č. dveří 24, tel. 378 032 025, e-mail: hyblova@plzen.eu).

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
 1. Podrobný rozpočet projektu
 2. Stanovy
 3. Potvrzení o zastupování organizace (někdy určeno ve stanovách)
 4. Aktuální zápis z valné hromady nebo z členské schůze
 5. Potvrzení z banky o zřízení účtu
 6. Potvrzení o přidělení IČ – Statistický úřad
 7. Osvědčení o registraci z FÚ, nebo výpis z obchodního rejstříku
 8. Čestné prohlášení o majetkovém podílu v jiných právnických osobách
 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přílohy

Vyhlášení dotace(docx, 16,75 kB)
Formulář žádosti(docx, 35,63 kB)
Čestné prohlášení(docx, 16,4 kB)

Zveřejněno: 17. 12. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany