ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022

Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech. Projekt se musí uskutečnit v roce 2022, musí mít evropský přesah a podporovat integraci města Plzně v evropských strukturách.

Peněžní prostředky smí být použity na:
  • produkční zajištění projektu
  • technické zajištění projektu
Důvody podpory stanoveného účelu
  • podpora posilování vazeb s partnerskými městy a akcí evropského rozměru
  • spolupráce s partnerskými městy a širší spolupráce v ekonomických, sociálních a kulturních záležitostech
Termíny
  • Datum zahájení příjmu žádostí: 1. února 2022
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 10. dubna 2022
Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Stanovy
3. Potvrzení o zastupování organizace (někdy určeno ve stanovách)
4. Aktuální zápis z valné hromady nebo z členské schůze
5. Potvrzení z banky o zřízení účtu
6. Potvrzení o přidělení IČ – Statistický úřad
7. Osvědčení o registraci z FÚ, nebo výpis z obchodního rejstříku
8. Čestné prohlášení o majetkovém podílu v jiných právnických osobách
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Úplné znění tohoto dotačního programu včetně všech podkladů naleznete níže.

Uvedené dokumenty si můžete taktéž vyzvednout na adrese: oddělení protokolu Kanceláře primátora MMP, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, I. patro, č. dveří 24.

Kontaktní osoba k dotačnímu titulu: Mgr. Kristýna Hýblová, oddělení protokolu Kanceláře primátora (radnice, nám. Republiky 1, I. patro, č. dveří 24, tel. 378 032 025, e-mail: hyblova@plzen.eu).

Přílohy

Vyhlášení dotace(docx, 19,39 kB)
Formulář žádosti(docx, 35,71 kB)
Čestné prohlášení(docx, 16,4 kB)

Zveřejněno: 29. 12. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web akce Smetanovské dny se otevře v novém okně
3.3. - 24.3.2022
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
1.4. - 1.4.2022
Hudební ceny Žebřík

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování