ÚvodÚřadGranty a dotaceDotace z Fondu životního prostředí

Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí a čistoty města. Tento fond je nástrojem ochrany životního prostředí dle § 33 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a je nedílnou součástí majetku města.

Podporuje projekty zlepšující životní prostředí, a to zejména v oblastech:

 • čistoty města,
 • vodního hospodářství,
 • péče o zeleň a jejího rozvoje,
 • svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů,
 • monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů,
 • výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků,
 • publikační činnosti,
 • ochrany zemědělského a lesního půdního fondu,
 • ochrany zvířat.

Použití fondu:

 • prostředky FŽP mohou být použity pouze k podpoře takových činností, které jsou nositeli ekologických funkcí, to znamená, že vedou přímo ke zlepšení životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel,
 • příjemcem finančního příspěvku může být fyzická nebo právnická osoba, která má adresu nebo sídlo či místo k podnikání v Plzni, a nebo vykonává svoji činnost v Plzni,
 • žádost o finanční podporu musí být podána písemně na předtištěném formuláři s předepsanými přílohami,
 • Komise životního prostředí RMP navrhuje výši a konkrétní účely, na které má být finanční podpora z FŽP poskytnuta,
 • na poskytnutí finanční podpory z FŽP není právní nárok.

Přílohy

Zveřejněno: 4. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny