ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020do 31.1.2020
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2020do 21.2.2020
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů pro rok 2020do 24.1.2020
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020do 1.9.2020
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020do 26.2.2020
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2020do 30.9.2020
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020do 27.2.2020
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2020do 31.3.2020
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
 
Ostatní 
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)do 30.9.2020

Zveřejněno: 19. 2. 2020, Martin Pecuch

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které…

Zveřejněno: 19. 2. 2020, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2020

Je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na…

Zveřejněno: 3. 2. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 32 ze dne 21. ledna 2020, vyhlašuje…

Zveřejněno: 21. 1. 2020, Martin Pecuch
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020

Žádosti jsou přijímány v období od 20. 2. 2020 do 27. 2. 2020.

Zveřejněno: 21. 1. 2020, Martin Pecuch
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2020

Podpora bude dána především projektům s potenciálem významně posílit image města a marketing destinace. Datum a čas ukončení příjmu žádostí:…

Zveřejněno: 6. 1. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2020

Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro…

Zveřejněno: 20. 12. 2019, Martin Pecuch
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)

V rámci výzvy č. 27 je podporován nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako…

Zveřejněno: 23. 10. 2019, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2019 v oblasti kultury

V roce 2019 byly statutárním městem Plzeň poskytnuty žadatelům dotace v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních…

Zveřejněno: 17. 7. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody