ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Dotační program Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovydo 16.11.2020
Dotační program Podpora tělovýchovných aktivitdo 16.11.2020
Dotační program Podpora aktivit k technickému vzdělávánído 16.11.2020
Dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávánído 16.11.2020
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020do 31.1.2020
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2020do 21.2.2020
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů pro rok 2020do 24.1.2020
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020do 1.9.2020
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora uměleckých a kulturních projektůdo 2.11.2020
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnostido 2.11.2020
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020do 26.2.2020
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2020do 30.9.2020
Kofinancování sociálních služeb pro rok 2021do 18.9.2020
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2021do 9.10.2020
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2020do 31.3.2020
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020do 28.2.2020
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2020do 1.10.2020
  
Ostatní 
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)do 30.4.2020
Výzva č. 28 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů)do 31.12.2020
Výzva č. 29 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků V.)do 30.9.2020
Výzva č. 30 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby III.)do 28.8.2020

Zveřejněno: 3. 9. 2020, Martin Pecuch

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2021

Žádosti jsou přijímány v období od 29. 9. 2020 do 9. 10. 2020.

Zveřejněno: 27. 8. 2020, Martin Pecuch
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora uměleckých a kulturních projektů

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 2. listopadu 2020.

Zveřejněno: 26. 8. 2020, Martin Pecuch
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2021 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 2. listopadu 2020.

Zveřejněno: 26. 8. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Podpora tělovýchovných aktivit

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Termín pro odevzdání žádostí je od 1. září do 16. listopadu 2020.

Zveřejněno: 27. 7. 2020, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2020 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné…

Zveřejněno: 25. 6. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Spolu pro Plzeň se otevře v novém okně
1.9. - 28.10.2020
#spoluproplzen
Webová prezentace Finále Plzeň se otevře v novém okně
25.9. - 30.9.2020
Finále Plzeň

Anketa

Jak chcete, aby letos
vypadal vánoční strom v Plzni?