ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020do 31.1.2020
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2020do 21.2.2020
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů pro rok 2020do 24.1.2020
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020do 1.9.2020
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020do 26.2.2020
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2020do 30.9.2020
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020do 27.2.2020
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2020do 31.3.2020
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020do 28.2.2020
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
 
Ostatní 
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)do 30.9.2020

Zveřejněno: 2. 3. 2020, Martin Pecuch

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2020

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které…

Zveřejněno: 19. 2. 2020, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2020

Je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na…

Zveřejněno: 3. 2. 2020, Martin Pecuch
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2020

Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro…

Zveřejněno: 20. 12. 2019, Martin Pecuch
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)

V rámci výzvy č. 27 je podporován nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako…

Zveřejněno: 23. 10. 2019, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2019 v oblasti kultury

V roce 2019 byly statutárním městem Plzeň poskytnuty žadatelům dotace v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních…

Zveřejněno: 17. 7. 2019, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 4. 7. 2019, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 13. 1. 2015, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně