ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
 
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019do 31.1.2019
Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastrukturydo 31.1.2019
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Podpora kongresového turismuceloročně
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2019do 18.2.2019
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2019do 25.1.2019
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019do 2.9.2019
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020-2023do 15.5.2019
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020-2023do 3.6.2019
Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023do 26.6.2019
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019do 27.2.2019
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2019do 30.9.2019
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v rámci Komise bezpečnosti, protidrogové a prevence kriminality na rok 2019do 26.3.2019
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2019do 30.4.2019
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Dotační program Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019do 28.2.2019
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
 
Ostatní 
Výzva č. 19 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)do 30.6.2019
Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)do 1.7.2019

Zveřejněno: 17. 4. 2019, Martin Pecuch

Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023

Termín pro odevzdání žádostí je od 22. května do 26. června 2019.

Zveřejněno: 17. 4. 2019, Martin Pecuch
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020-2023

Termín pro odevzdání žádostí je od 21. května do 3. června 2019.

Zveřejněno: 17. 4. 2019, Martin Pecuch
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020-2023

Žádosti o dotaci přijímá Odbor kultury MMP od 22. března do 15. května 2019.

Zveřejněno: 21. 2. 2019, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…

Zveřejněno: 7. 2. 2019, Martin Pecuch
Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)

Výzva č. 23 podporuje výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Podporovanými…

Zveřejněno: 4. 2. 2019, Martin Pecuch
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2019

Statutární město Plzeň, prostřednictvím odboru Kanceláře primátora vyhlašuje dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro…

Zveřejněno: 24. 1. 2019, Martin Pecuch
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 69 ze dne 21. 1. 2019 a Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta…

Zveřejněno: 23. 1. 2019, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)

Jedná se o výzvy z IROP, oblasti výstavby vybraných úseků silnic II. třídy. Prodloužený termín ukončení příjmů žádosti je 30. 6. 2019 do 14. hod.…

Zveřejněno: 3. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
3.5. - 6.5.2019
Slavnosti svobody Plzeň