Webkamery
ÚvodTuristaOchutnej pivoPivovarnická tradice

Pivovarnická tradice

Plzeň - město piva

Plzeň a pivo. Tyto dva pojmy k sobě neodmyslitelně patří. Vždyť tradice pivovarnictví v Plzni začíná se založením města v roce 1295, kdy král Václav II. udělil 260 plzeňským měšťanským domům právo várečné. Toto dědičné privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho vlastním domě. Kvalita piva, i když se v Plzni vařilo po celá staletí, však byla velmi proměnlivá.

Často se stávalo, že se pivo ani nedalo pít. A tak začali konšelé z městské rady kvalitu piva kontrolovat. Zkouška piva se vždy odehrávala v mázhauzu domu, v němž se pivo vařilo. Byla sem přinesena dubová lavice, na kterou městský rychtář vylil džbánek piva. Jen co se pivo na lavici ustálilo, konšelé se na lavici posadili. Když asi po hodině vstali, museli mít kožené kalhoty přilepené k lavici. Pokud se tak nestalo, pivo nebylo uznáno za kvalitní a měšťan ho nesměl prodávat.

V roce 1838 muselo být dokonce před radnicí vylito 36 sudů špatného piva, které bylo uznáno za zdraví škodlivé. Tento incident přiměl několik desítek podnikavých právovárečníků k tomu, aby si postavili společný pivovar.  Nový Měšťanský pivovar byl původně určen k výrobě tzv. bavorského piva, a proto byl angažován bavorský sládek Josef Groll, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. První várku piva uvařil z domácích surovin a měkké plzeňské vody v roce 1842.  Nový ležák měl skvělou barvu i chuť a brzy jej právovárečníci začali vyvážet do Prahy. Odtud se rozšířil do Evropy a časem i do celého světa.

Pivovarské sklepy Plzeňského Prazdroje

Fotogalerie není k dispozici
Prohlídky nejsou k dispozici
Mapa není k dispozici
Přílohy nejsou k dispozici

Tradiční akce města Plzně

1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
9.3. - 9.3.2018
Žebřík