ÚvodSociální službySociální služby města Plzně

Sociální služby města Plzně

Statutární město Plzeň garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na celém svém území. Prostřednictvím odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu vytváří funkční síť služeb pro cílové skupiny, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, cizinci, osoby ohrožené sociálním vyloučením a ostatní. Odbor sídlí na adrese Martinská 2, Plzeň, 1. patro. Kontaktní telefon je 378 033 351, e-mail socialnisluzby@plzen.eu.

Odbor sociálních služeb realizuje řadu vlastních projektů, včetně projektu „Sociální bydlení“, provozuje magistrátní dětskou skupinu, zajišťuje službu Senior Expres, přepravu zdravotně handicapovaných, podporuje integraci cizinců na úrovni samosprávy, pomáhá dětem ohroženým chudobou, poskytuje peněžité dary zdravotně postiženým fyzickým osobám, vydává Katalog (nejen) sociálních služeb a další. Pořádá také širokou veřejností pozitivně hodnocené akce podporující aktivní způsob života ohrožených skupin obyvatel, například festival Senioři baví seniory, Oldies Goldies, akci Šikovné ruce, Handicap Shooting Cup, každoroční Oceňování dobrovolníků „Anděl“ a podobně.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pomáhá občanům prostřednictvím postupů pro řešení životních situací.

Nedílnou součástí činnosti odboru je poskytování odborného poradenství, a to převážně formou osobního kontaktu, internetové ePoradnybezplatné právní poradny pro seniory.

Více informací je na portálu:
Sociální služby města Plzně

Zveřejněno: 6. 12. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně