ÚvodSociální službySociální služby města Plzně

Sociální služby města Plzně

Statutární město Plzeň garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na celém svém území. Prostřednictvím odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu vytváří funkční síť služeb pro cílové skupiny, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, cizinci, osoby ohrožené sociálním vyloučením a ostatní. Odbor sídlí na adrese Martinská 2, Plzeň, 1. patro. Kontaktní telefon je 378 033 351, e-mail socialnisluzby@plzen.eu.

Odbor sociálních služeb magistrátu v Plzni realizuje řadu vlastních projektů, zpracovává a aktualizuje Katalog (nejen) sociálních služeb, pravidelně vydává čtvrtletník PILSEN – plzeňský senior, provozuje magistrátní dětskou skupinu, pomáhá rodinám s dětmi, které jsou ohroženy chudobou, poskytuje peněžité dary zdravotně postiženým fyzickým osobám (Granty a dotace), zajišťuje službu Senior Expres, přepravu zdravotně handicapovaných, podporuje osvětovou činnost, provozuje výcvikové pracoviště, pořádá přednášky, poskytuje odborné poradenství, a to jak formou osobního kontaktu, tak internetové ePoradny nebo bezplatné právní poradny pro seniory.

K náplni odboru patří zároveň pořádání akcí podporujících aktivní způsob života ohrožených skupin obyvatel, např. festival Senioři baví seniory; Prostě pořád řídím v teorii i praxi; Podpora integrace cizinců; projekt Bezodkladná humanitární pomoc; charitativní sbírky Nebuďme lhostejní, Nový začátek a Ukliď šatník!; distribuce školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin; interaktivní sociálně-bezpečnostní workshop Nedám se!; taneční večery Oldies Goldies; akce Šikovné ruce; festival Umííí; každoroční oceňování dobrovolníků Anděl a další.

Významnou složkou činnosti je partnerství a dlouholetá spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, od něhož odbor sociálních služeb získává každoročně finanční prostředky na projekt Podpory integrace cizinců na lokální úrovni. Odbor je partnerem v několika odborných platformách a pracovních skupinách.

Ve spolupráci s odbornou i laickou veřejností odbor sociálních služeb pravidelně zpracovává strategické dokumenty, tzv. akční plány rozvoje a zkvalitňování služeb, směrem k výše uvedeným cílovým skupinám obyvatel.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pomáhá občanům prostřednictvím postupů pro řešení životních situací.

Více informací je na portálu:
Sociální služby města Plzně

Zveřejněno: 18. 9. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Festival na ulici se otevře v novém okně
20.8. - 28.8.2021
Festival na ulici
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
3.9. - 3.9.2021
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace festivalu Divadlo se otevře v novém okně
15.9. - 23.9.2021
Festival Divadlo
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování