ÚvodSociální službyMěstský ústav sociálních služebMěstský ústav sociálních služeb města Plzně

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Městský ústav sociálních služeb města Plzně (MÚSS) provozuje v současné době čtyři pobytová zařízení sociálních služeb o celkové kapacitě 454 lůžek, tato zařízení fungují v nepřetržitém režimu. Město zřídilo ústav jako svou příspěvkovou organizaci za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území tzv. velké Plzně.

Tři z těchto zařízení mají statut Domovů se zvláštním režimem (Sněženka, Čtyřlístek, Petrklíč) a jsou určeny osobám s chronickým duševním onemocněním starším 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně).

Čtvrtým z pobytových zařízení MÚSS je Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“. Tento domov je určen mentálně postiženým osobám ve věku od tří do 35 let se středním, těžkým a hlubokým stupněm mentální retardace, případně s přidruženým tělesným postižením.

Denní stacionář „Jitřenka“ je zařízení pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od sedmi do 64 let, případně s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením.

Pro seniory, osoby se zdravotním postižením a mladé rodiny s trojčaty žijící ve vlastním sociálním prostředí je určena pečovatelská služba. Ta je uživatelům poskytována celoročně na území města Plzně, denně od 7 do 19 hodin v domácím prostředí klienta.

Více informací je na portálu:
Městský ústav sociálních služeb

Zveřejněno: 3. 8. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni