ÚvodSociální službyKatalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb

Odbor sociálních služeb každé čtyři roky vydává přehledný Katalog (nejen) sociálních služeb, který je k dispozici v tištěné podobě zdarma ve většině institucí a na veřejně dostupných místech v rámci města Plzně. Katalog je veden také v průběžně aktualizované elektronické podobě.

Kromě základních sociálních služeb nabízí katalog i takové služby, které se sociální problematikou souvisejí (například poskytování zdravotnické péče, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí.

Služby lze v katalogu vyhledat podle parametrů (cílová skupina, forma poskytování, druh služby) jednotlivě nebo jejich kombinací. V okamžiku nalezení služby je užitečné kontaktovat příslušného poskytovatele, který podá podrobnější informace. Ale už při samotném hledání služby mohou pomoci pracovníci odboru sociálních služeb, garanti příslušných sekcí, formou odborného poradenství. Ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb přispívá také elektronická poradna, kterou lze prostřednictvím jednoduchého formuláře využít i anonymně.

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zveřejněno: 1. 7. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni