ÚvodSociální službyKatalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb

Odbor sociálních služeb každé čtyři roky vydává přehledný Katalog (nejen) sociálních služeb, který je k dispozici v tištěné podobě zdarma ve většině institucí a na veřejně dostupných místech v rámci města Plzně. Katalog je veden také v elektronické podobě viz níže.

Kromě základních sociálních služeb nabízí katalog i takové služby, které se sociální problematikou souvisejí (například poskytování zdravotnické péče, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí. Služby lze vyhledat podle cílové skupiny, která vyjadřuje, v jakém postavení či životní situaci se nacházíte:

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zveřejněno: 29. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

28.2. - 28.3.2019
Smetanovské dny
8.3. - 8.3.2019
Hudební ceny Žebřík