ÚvodSociální službyAktualityVeřejnost může nominovat dobrovolníky na cenu Křesadlo 2021

Veřejnost může nominovat dobrovolníky na cenu Křesadlo 2021

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pořádá v letošním roce XVI. ročník oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji Křesadlo 2021. Nominovat dobrovolníka je možné do 24. září 2021. Návrh na ocenění dobrovolníka může zaslat fyzická i právnická osoba (občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

Cena Křesadlo

Cena Křesadlo

„Loňský ročník byl dotčen koronavirovou pandemií a předání ocenění neproběhlo tradičně v prostorách DEPO2015. Věřím ale, že letošní ročník už se bude konat i za účasti veřejnosti. Nicméně na nestandardní situace jsme připraveni a nominovaní dobrovolníci o svá ocenění nepřijdou,” uvedla Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Navržen může být každý, kdo dobrovolně působí nebo působil v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí. Může se jednat o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislou a neorganizovanou. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

Cílem ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Nominační list je k dispozici na stránkách www.doraplzen.cz. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen dne 21. října 2021 v prostorách DEPO2015 v Plzni.

Křesadlo 2021 organizuje jako v předešlých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením, koordinováním a vysíláním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

Editace textu: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 22. 7. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň