ÚvodSociální službyAktualityV září startuje Milostivé léto II

V září startuje Milostivé léto II

V září 2022 zahájí Česká republika druhé kolo mimořádné oddlužovací akce Milostivé léto II. Organizace Člověk v tísni lidem v exekucích, kteří váhají šanci využít, doporučují již nyní nezávaznou konzultaci na Help lince 770 600 800, nebo prostřednictvím e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít opět díky Milostivému létu II, možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Město Plzeň se k prvnímu kolu Milostivého léta postavilo velmi proaktivně. Chtělo pomoci občanům v této nepříznivé životní situaci, a proto oslovilo dopisy všech svých zhruba 1800 dlužníků. Základní dluh za nimi byl 82 milionů korun. „Naším cílem bylo pomoci lidem, kteří tak dostali šanci znovu začít žít normální život. V oblasti bydlení jsme evidovali 594 dlužníků s částkou 67 milionů korun, jednalo se o dluhy vytvořené na nájemném postupně od roku 1990. Dále jsme měli 750 dlužníků v souvislosti s přenesenou působností, kdy vymáháme městskou policií udělené pokuty za jízdu na červenou, rychlou jízdu a podobně. V tomto případě se jednalo o částku kolem 10 milionů korun. Dále asi 450 lidí dlužilo kolem pěti milionů korun za poplatky za psa, platby městskému ústavu sociálních služeb, knihovně, správě hřbitovů, správě veřejného statku za odtahy aut a podobně,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města, jaký byl stav před zahájením prvního kola. Město Plzeň se snažilo pomoci dlužníkům tím, že je všechny oslovilo, informovalo je o výši dluhu a na koho se mají obrátit. Dlužníkům v Plzni značně pomáhaly také neziskové organizace, například Člověk v tísni i Tady a Teď.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu exekutorovi a placením jistiny a poplatku lidé vydrželi opravdu až na září. Cokoliv zaplatí dříve, to exekutor může použít například na úhradu svých nákladů a do Milostivého léta II nezapočítat,“ upozornil expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či státní organizace. K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

„Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí by je bez Milostivého léta už neměly šanci splatit možná do konce života. Příkladem může být dluh na nájemném za městský byt, který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě i milionů korun,“ doplnil Daniel Hůle.

„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny jen pro samotné příslušenství. V těchto případech se považuje jistina již za uhrazenou. To se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním pojištění. Před necelým rokem musel exekutor zjišťovat, zda pojistné již bylo uhrazeno, což se často ukázalo jako takřka neřešitelný úkol,“ zdůraznil Daniel Hůle.

Dle posledních dostupných dat Exekutorské komory bylo v České republice ke konci minulého roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba šest exekucí. Konkrétně v Plzeňském kraji bylo v exekuci více než 37 tisíc lidí s celkově 225 tisíci exekucemi.

Co je potřeba udělat?
  • Od 1. září. 2022 do 15. listopadu 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na milostiveleto.cz.
  • Od 1. září do 30. listopadu 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022).
Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?
  • Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
  • Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
  • Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
  • Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.
Potřebujete poradit?
  • Na webu https://milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam další doplňující informace.
  • Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
  • Pomoc získáte také od pondělí do pátku (9:00 – 22:00 hodin) na Help lince 770 600 800
Díky Milostivému létu mu z 12 exekucí zůstal jediný dluh, který si zvládne zaplatit sám

Změnit život pomohlo minulé Milostivé léto například panu Viktorovi. „Dluhy, složitá situace v rodině a neúspěšný pokus o abstinenci ho dovedly až k pokusu o sebevraždu. Se štěstím v neštěstí skončil v nemocnici, kde začal spolupracovat se sociálním pracovníkem. Ten ho informoval o Milostivém létě a pomohl mu zjistit, že z jeho 12 exekucí jich 10 splňuje podmínky pro jeho využití. S žádostí o pomoc s dalším postupem pak pana Viktora nasměroval na naši poradnu,“ připomněla jeden z mnoha příběhů dluhová poradkyně Člověka v tísni Klára Soukupová. „Díky finanční pomoci přátel a sbírky SOS Milostivého léta se nakonec podařilo uhradit 11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl jediný dluh, který si už dle svých možností postupně splatí sám. Vzhledem k velké podpoře svých blízkých se rozhodl svůj život změnit úplně. Nyní absolvuje léčbu závislosti na alkoholu a plánuje si najít i novou práci,“ doplnila Klára Soukupová jeden z nakonec velmi nadějných osudů.

Editace textu: Adriana Jarošová

Přílohy

Zveřejněno: 17. 8. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík