ÚvodSociální službyAktualityV katedrále svatého Bartoloměje se sešli koledníci. Byla zahájena Tříkrálová sbírka

V katedrále svatého Bartoloměje se sešli koledníci. Byla zahájena Tříkrálová sbírka

Zahájení Tříkrálové sbírky (fotografie: H. Josefová)

Zahájení Tříkrálové sbírky (fotografie: H. Josefová)

Slavnostní zahájení letošního ročníku Tříkrálové sbírky v Plzni se konalo vpodvečer v pondělí 3. ledna v katedrále svatého Bartoloměje. Zúčastnil se ho i náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule.

„Je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit při zahájení Tříkrálové sbírky, která je nejenom tradiční, ale i velice úspěšná. Chtěl bych sbírce popřát, aby opět našla velké množství otevřených srdcí, která přispějí na to, aby nejen v Plzni, ale v celém světě bylo lépe. Přeji vám, abyste vybrali dary, které budou sloužit potřebným,“ uvedl Michal Vozobule ve svém úvodním slově. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň a koordinátor Tříkrálové sbírky, připomněl, že spolupráce s městem Plzní je dlouhodobá nejen při této sbírce, ale v celé oblasti sociálních služeb a pomoci potřebným.

Zahájení Tříkrálové sbírky (fotografie: H. Josefová)

Plzeňský biskup Tomáš Holub pozdravil všechny královny a krále, kteří přišli, aby pomohli s koledováním, a požehnal křídám, jimiž budou psát znamení na dveře.

Všichni účastníci slavnostního zahájení v katedrále sv. Bartoloměje zhlédli představení Staroplzeneckého živého betlému.

Zahájení Tříkrálové sbírky (fotografie: H. Josefová)

Jak lze přispět do Tříkrálové sbírky

Způsobů, jak do Tříkrálové sbírky přispět finančním darem, je už celá řada. Ten tradiční zůstává stále stejný – příspěvek lze vložit do zapečetěné a charitním logem označené pokladničky koledujících tří králů. Vedoucí takové kolednické skupinky má vždy průkazku s oprávněním a může svou identitu prokázat občanským průkazem.

Dále budou v období od 1. do 16. ledna na veřejných místech, jako jsou například lékárny, obchody, úřady či kostely, rozmístěny statické kasičky. Seznam těchto koledních míst v Plzeňském a Karlovarském kraji je průběžně aktualizován na webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz.

Zdroj: www.dpch.cz

Zdroj: www.dpch.cz

Organizátoři zachovali i další nové formy koledování z roku 2021, kdy tento ročník Tříkrálové sbírky proběhl v souladu s vládními opatřeními jen v omezené míře, bez skutečného koledování. Tyto nové formy jsou pro část veřejnosti přístupnější a zároveň mohou fungovat i při zhoršení epidemiologické situace. K možnosti podpory formou bankovního převodu Charita přidala i možnost přispět přes QR kód. Bezhotovostním převodem na oficiální účet 66008822/0800 je možné Tříkrálovou sbírku podpořit až do 31. ledna. Variabilní symbol přitom určí charitu, obec či jiné kolednické místo, kam bude pomoc převážně směřována. Také seznam variabilních symbolů pro Plzeňský a Karlovarský kraj lze dohledat na webu diecézní charity. Některá koledující místa zveřejňují také své QR kódy.

Přispět lze i prostřednictvím online kasičky na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do 30. dubna 2022. I zde je pomoc cílena do konkrétního místa, lze jej vybrat zadáním PSČ nebo názvu obce či charity. Na oficiálním webu jsou také k dispozici všechny důležité informace o sbírce a aktuality.

Televizní diváci se mohou těšit na tradiční Tříkrálový koncert, který uvede Česká televize 9. ledna od 18 hodin. Vystoupí například Tata Bojs a Petr Bende. Laskaví dárci budou moci zasílat DMS, tedy darovací esemesky, jejichž číslo se bude zobrazovat v průběhu pořadu.

Zdroj: www.dpch.cz

Kde a jak Tříkrálová sbírka pomůže

Od října sepisují koordinátoři v místních charitách a dalších koledujících organizacích záměry, na jakou pomoc bude vykoledovaný výtěžek určen. Sepsané záměry využití finančních prostředků musí být schváleny komisí. Členem komise pro Diecézi plzeňskou pokrývající přibližně Plzeňský a Karlovarský kraj je také prezident Diecézní charity Plzeň, emeritní biskup František Radkovský, a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Schválené záměry Tříkrálové sbírky jsou vždy zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti. Jedná se nejčastěji o podporu charitních sociálních služeb. Těmi jsou například domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo sociálně terapeutické dílny pro lidi s hendikepem. Záměry jsou vypisovány i na pomoc konkrétním lidem – nezřídka potřebným dětem z určité školy na nákup školních pomůcek nebo úhradu školních výletů. Jindy jde o děti s těžkým postižením, které potřebují speciální rehabilitační léčbu neplacenou pojišťovnami. Pro Plzeňský a Karlovarský kraj bylo připraveno téměř šest desítek záměrů pomoci pro rok 2022.

„Za veškeré zapojení do organizace a podporu Tříkrálové sbírky, a tím i služeb pomoci lidem, nesmírně děkuji,“ řekl Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

Editace textu: Hana Josefová

Fotogalerie

Zveřejněno: 4. 1. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík