ÚvodSociální službyAktualityÚstav péče o seniory Třemošná a Linka bezpečí získají finanční podporu od Plzně

Ústav péče o seniory Třemošná a Linka bezpečí získají finanční podporu od Plzně

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí dvou neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve výši 550 tisíc korun. Dotace jsou poskytnuty na zajištění základních činností sociálních služeb.

Ústav péče o seniory Třemošná získá půl milionu korun od města Plzně. Je provozovatelem registrované sociální služby domovy se zvláštním režimem. Její cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním (klienti věku nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti v důsledku postižení Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencí). Celková kapacita sociální služby je 50 lůžek. Sociální služba je v plném rozsahu součástí rozvojové sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Z rozpočtu města je v různých formách podporována od roku 2018. Organizace potřebu mimořádných finančních prostředků zdůvodnila zvýšením nákladů na energie, služby a nájemné,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Organizace Linka bezpečí je poskytovatelem dvou registrovaných sociálních služeb Linka bezpečí (telefonická krizová pomoc) a Rodičovská linka (telefonická krizová pomoc). Obě sociální služby jsou registrované v hlavním městě Praze, přičemž mají rozšířenou působnost do dalších krajů České republiky, včetně Plzeňského kraje. „Sociální služba je určena pro děti a mladé lidi v tíživých a krizových situacích. Organizace uvádí, že každý den je z důvodu kapacitních omezení neuspokojeno celkem 500 dětí. V roce 2022 je předpokládáno, že se na službu obrátí celkem 133 tisíc klientů. Od města získá 50 tisíc korun,“ doplnila Eliška Bartáková.

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 27. 7. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň