ÚvodSociální službyAktualityTříkrálová sbírka se blíží, hledá dobrovolníky

Tříkrálová sbírka se blíží, hledá dobrovolníky

Tříkrálová sbírka patří k České republice již více než dvě desetiletí. Podvaadvacáté odstartuje už v sobotu 1. ledna 2022 a malí i velcí tři králové budou chodit koledovat až do 16. ledna. Účelem sbírky je podpora charitní pomoci lidem v nouzi či v jiných náročných životních situacích, které nedokáží sami zvládnout. Tříkrálová sbírka se ve městech a obcích koná pod taktovkou Charity České republiky a samozřejmě se nevyhne ani Plzni, kde ji v pondělí 3. ledna v 16 hodin v katedrále sv. Bartoloměje slavnostně zahájí plzeňský biskup Tomáš Holub.

Zdroj: www.dpch.cz

Zdroj: www.dpch.cz

„Babičky čekají doma na požehnání. Lidé, ve stáří osamocení, kteří už téměř nechodí ven, se každý rok velmi těší na setkání se třemi králi. Na osobní kontakt se těší i rodiny s dětmi, kontakty v době pandemie bylo velmi těžké zachovat a chybí všem,“ připomněl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr důležitou rovinu tříkrálového koledování.

Jak lze přispět

Způsobů, jak do Tříkrálové sbírky přispět finančním darem, je už celá řada. Ten tradiční zůstává stále stejný – příspěvek lze vložit do zapečetěné a charitním logem označené pokladničky koledujících tří králů. Vedoucí takové kolednické skupinky má vždy průkazku s oprávněním a může svou identitu prokázat občanským průkazem.

Dále budou v období od 1. do 16. ledna na veřejných místech, jako jsou například lékárny, obchody, úřady či kostely, rozmístěny statické kasičky. Seznam těchto koledních míst v Plzeňském a Karlovarském kraji je průběžně aktualizován na webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz.

Zdroj: www.dpch.cz

Organizátoři zachovali i další nové formy koledování z roku 2021, kdy tento ročník Tříkrálové sbírky proběhl v souladu s vládními opatřeními jen v omezené míře, bez skutečného koledování. Tyto nové formy jsou pro část veřejnosti přístupnější a zároveň mohou fungovat i při zhoršení epidemiologické situace. K možnosti podpory formou bankovního převodu Charita přidala i možnost přispět přes QR kód. Bezhotovostním převodem na oficiální účet 66008822/0800 je možné Tříkrálovou sbírku podpořit až do 31. ledna. Variabilní symbol přitom určí charitu, obec či jiné kolednické místo, kam bude pomoc převážně směřována. Také seznam variabilních symbolů pro Plzeňský a Karlovarský kraj lze dohledat na webu diecézní charity. Některá koledující místa zveřejňují také své QR kódy.

Přispět lze i prostřednictvím online kasičky na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do 30. dubna 2022. I zde je pomoc cílena do konkrétního místa, lze jej vybrat zadáním PSČ nebo názvu obce či charity. Na oficiálním webu jsou také k dispozici všechny důležité informace o sbírce a aktuality.

Televizní diváci se mohou těšit na tradiční Tříkrálový koncert, který uvede Česká televize 9. ledna od 18 hodin. Vystoupí například Tata Bojs a Petr Bende. Laskaví dárci budou moci zasílat DMS, tedy darovací esemesky, jejichž číslo se bude zobrazovat v průběhu pořadu.

Zdroj: www.dpch.cz

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit osobním zapojením

Charita stále hledá malé i velké koledníky a veřejná místa pro umístění statické kasičky. Zájemci, kteří mají chuť koledovat nebo si vzít na starost statickou kasičku v obchodě, úřadě či kostele, se mohou hlásit hlavním koordinátorkám pro plzeňskou diecézi:

Charita přizpůsobí osobní koledování epidemiologickým opatřením platným v době konání akce, koledníci například nebudou vstupovat do vnitřních prostor domácností a budou vybaveni respirátory, na chodbách bytových domů bude zachován bezpečný odstup.

Kde a jak Tříkrálová sbírka pomůže

Od října sepisují koordinátoři v místních charitách a dalších koledujících organizacích záměry, na jakou pomoc bude vykoledovaný výtěžek určen. Sepsané záměry využití finančních prostředků musí být schváleny komisí. Členem komise pro Diecézi plzeňskou pokrývající přibližně Plzeňský a Karlovarský kraj je také prezident Diecézní charity Plzeň, emeritní biskup František Radkovský, a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Schválené záměry Tříkrálové sbírky jsou vždy zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti. Jedná se nejčastěji o podporu charitních sociálních služeb. Těmi jsou například domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo sociálně terapeutické dílny pro lidi s hendikepem. Záměry jsou vypisovány i na pomoc konkrétním lidem – nezřídka potřebným dětem z určité školy na nákup školních pomůcek nebo úhradu školních výletů. Jindy jde o děti s těžkým postižením, které potřebují speciální rehabilitační léčbu neplacenou pojišťovnami. Pro Plzeňský a Karlovarský kraj bylo připraveno téměř šest desítek záměrů pomoci pro rok 2022.

„Za veškeré zapojení do organizace a podporu Tříkrálové sbírky, a tím i služeb pomoci lidem, nesmírně děkuji,“ řekl na závěr Jiří Lodr.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 30. 12. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík