ÚvodSociální službyAktualityPomáhající Plzeň: Svačiny dětem, sbírky i Pilsen

Pomáhající Plzeň: Svačiny dětem, sbírky i Pilsen

Město Plzeň chce i v příštích letech pomáhat seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám ze sociálně slabého prostředí, cizincům a národnostním menšinám. Plánuje sbírky potravin i oblečení, příspěvky na svačiny dětem, nákupy školního vybavení či podporu osob s handicapem. S tím vším i s mnohým dalším počítá Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně pro období 2023 až 2024, který připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Rodiny s dětmi ze sociálně slabého prostředí: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně vybavuje děti z existenčně ohrožených rodin školními potřebami, pořádá velikonoční sbírku Nový začátek pro matky s dětmi v azylových domech. Spolufinancuje projekt Svačiny dětem, poskytuje finanční dotaci na provoz Potravinové banky Plzeň. Vyhlašuje také výzvu Ukliď šatník jako reakci na nedostatečné zásoby ošacení a obuvi v humanitárním skladu Diecézní charity Plzeň a pro roky následující počítá se zachováním těchto aktivit.

Pomáhající Plzeň

Oblast cizinců a národnostních menšin: Pro Plzeň je v současné době prioritní a nezastupitelná oblast intenzivního vzdělávání v českém jazyce, právní poradenství i informovanost majoritní společnosti. Plzeň se také zaměří na děti s odlišným mateřským jazykem, a to kurzy českého jazyka, letním příměstským táborem s intenzivní výukou češtiny, doučováním i podporou pedagogů, kteří s těmito dětmi pracují. V této oblasti jsou ještě připravena opatření na zvyšování informovanosti cizinců a zajištění finančních prostředků na projekty podporující integraci. Co se týká ukrajinských běženců, je nutné posilovat kapacity a dostupnost v oblastech školství, zdravotní péče, sociálních služeb a integračních aktivit.

Oblast seniorů: Město se zaměří na organizování odpovídající nabídky různých forem pořadů a vzdělávání seniorů, bude dále vydávat čtvrtletník PILSEN. Chce podporovat dobrovolnictví ve vztahu ke všem seniorům, a to jak v pobytových zařízeních, tak v rodinách. Město Plzeň také nově nastaví provozování a financování služeb mezigeneračních komunitních center v Prostřední 48 a Těšínské 26. Proto vyhlásilo veřejnou zakázku na jejich provozování. Odbor sociálních služeb zajistí podporu osamělým seniorům, odborné poradenství, jejich případné doprovázení s nabídkou možností, kam se obracet pro pomoc. Odbor sociálních služeb vytvoří Návodník napříč cílovými skupinami, jehož obsahem bude ucelený přehled všech služeb pro jednotlivá stádia pomoci – příspěvek na péči, služby pečovatelské, poradenské apod.

Město Plzeň chce dále také prostřednictvím komunitního pracovníka zvýšit dostupnost psychosociální podpory těm, které tíží dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a dotčení ji nejsou sami schopni zvládnout.

Oblasti zdravotně postižených: I nadále bude město poskytovat peněžité dary pro zdravotně postižené, které mohou využít například na doplatky a nákupy kompenzačních pomůcek, jež nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale i na úhradu rehabilitace nebo jiné nezbytné podpory. Cílem je dále zajistit informovanost pečujících osob a zdravotně postižených. Město dále zvažuje zavedení služby homesharing, neboli sdílené péče, která propojuje dlouhodobě pečující osoby s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 25. 11. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny