ÚvodSociální službyAktualityPlzeň pomáhá válečným uprchlíkům, nyní žádá o finanční pomoc ministerstvo vnitra

Plzeň pomáhá válečným uprchlíkům, nyní žádá o finanční pomoc ministerstvo vnitra

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně zpracoval žádost o dotaci z Ministerstva vnitra České republiky. Pokud bude město úspěšné, peníze pomohou při integraci uprchlíků z Ukrajiny.

Město Plzeň pomáhá už od konce února uprchlíkům z Ukrajiny. Od samého začátku jsou jeho aktivity systematické tak, aby lidem, kteří utíkají před válkou, pomáhalo dlouhodobě. Cílem je pomoci jim integrovat se do naší společnosti. Nyní Plzeň žádá o dotaci Ministerstvo vnitra České republiky. To má už od roku 2016 dotační titul, jenž pomáhá obcím s podporou integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni. Ministerstvo vnitra nyní připravilo Aktualizovanou koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

„Právě v tomto dotačním titulu žádáme o finanční pomoc v celkové výši 1,83 milionu korun pro náš projekt s názvem Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022. Podpora z ministerstva vnitra bude určena především na proplacení aktivit, které jsme již od konce února uskutečnili, či jsou právě v realizaci,“ upozornila náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá i oblast sociálních věcí. Uvedla, že město prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně již v prvních dnech uprchlické krize zajistilo výrobu karet, které jsou unikátním komunikačním prostředkem mezi běženci a zdravotnickým personálem. Speciálními kartami v několika jazykových mutací, které umožňují základní komunikaci při poskytování zdravotní péče a stanovení anamnézy, byly vybaveny všechny vozy Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje i ordinace lékařů a pediatrů, v nichž je poskytována pomoc lidem z Ukrajiny.

Ilustrační foto: M. Pecuch

Ilustrační fotografie: M. Pecuch

„Další aktivitou zařazenou do tohoto projektu, na nějž žádáme podporu z ministerstva vnitra, jsou kurzy češtiny pro děti ukrajinských běženců, které pořádáme během letních prázdnin. Jsou celkem tři a každý z nich trvá dva týdny. První se konal na začátku července, druhý začal 11. a potrvá do 22. července a třetí odstartuje 15. a skončí 29. srpna. Účastní se jich celkem na šest desítek dětí ve věku od 7 do 16 let. Dětem se jejich lektoři mohou věnovat individuálně, neboť jsou podle věku ještě rozděleny do dopoledních a odpoledních skupin vždy po deseti,“ informovala náměstkyně Eliška Bartáková. „Znalost českého jazyka je pro zdárnou integraci klíčovou záležitostí. Chceme dětem z Ukrajiny usnadnit zářijový nástup do školních lavic, neboť příchod do nového školního prostředí bez jakékoli znalosti českého jazyka by pro ně byl velmi náročný. A myslím, že pořádáním těchto kurzů pomáháme i jejich maminkám tím, že se o jejich děti o prázdninách postaráme a ony mohou chodit do práce,“ podotkla náměstkyně.

Třetím bodem projektu, na nějž město Plzeň žádá o dotaci, je zajištění poradenských a sociálních služeb pro ukrajinské běžence v integračním centru v Dominikánské ulici s názvem MOST, ukrajinsky MICT. „Centrum je otevřeno již od jara a prostory pro něj bezplatně poskytlo město Plzeň, do jehož vlastnictví tato budova patří. Jsou v něm poskytovány služby všem lidem v nouzi a funguje v něm také adaptační skupina pro děti válečných uprchlíků,“ informoval náměstek primátora města Plzně David Šlouf, do jehož gesce spadá oblast ekonomická, nakládání s majetkem, bytová a sociálního začleňování. Připomněl dále, že personálně provoz centra MOST/MICT zajišťuje organizace Člověk v tísni a pracuje v něm sedm odborníků, kteří se domluví česky a také ukrajinsky nebo rusky, pocházejí z Ukrajiny, Ruska či Běloruska. Jsou to proškolení terénní pracovníci, tlumočníci i dětská psycholožka.

Ilustrační foto: M. Pecuch

„Prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům chceme v rámci předkládaného projektu posílit zároveň i právní servis směrem k běžencům z Ukrajiny,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

V Plzni našlo od začátku války na Ukrajině azyl na 14 tisíc Ukrajinců, především žen, dětí a mladých lidí do 17 let.

Na projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2022, který město Plzeň připravilo, žádá o dotaci ve výši cca 1,83 milionu korun. Celkové náklady činí cca 1,99 milionu korun, cca 160 tisíc korun bude město hradit ze svého rozpočtu.

Město Plzeň, zastoupené magistrátním odborem sociálních služeb, se projektům na podporu integrace cizinců věnuje dlouhodobě. Od roku 2008 vedle jazykových kurzů vznikla řada unikátních aktivit a nástrojů, mezi něž je možno zahrnout i zmíněné komunikační karty, letní jazykové školy pro děti cizinců nebo podporu plzeňských pedagogů, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 25. 7. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 3.6.2023
Inovujeme Plzeň
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni