ÚvodSociální službyAktualityPlzeň je připravena pomoci Ukrajině. Podpořit napadenou Ukrajinu je možné přes české sbírky

Plzeň je připravena pomoci Ukrajině. Podpořit napadenou Ukrajinu je možné přes české sbírky

Pomoc města Plzně

Město Plzeň je připraveno poskytnout humanitární pomoc i ubytování lidem postiženým válkou na Ukrajině. Z fondu svých městských bytů by zajistilo a dalo v nejbližších týdnech k dispozici deset bytových jednotek, pomohlo by i se zajištěním zázemí potřebným v penzionech i jiných ubytovacích kapacitách. Je také připraveno vytvořit finanční fond, z něhož by byla koordinovaně vyplácena pomoc. Předpokládá, že by do ní vložilo částku kolem pěti milionů korun. S dalšími kroky zatím Plzeň vyčkává na instrukce či požadavky, jež by měly přijít ze strany státu, respektive ministerstva vnitra. O připravenosti informoval primátor Pavel Šindelář a jeho náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf. Od 23. února vlaje na plzeňské radnici ukrajinská vlajka. Západočeská metropole jejím vyvěšením vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou, symbolickým gestem chce podpořit její suverenitu a celistvost.

Charita pro Ukrajinu (vizuál)

Charita pro Ukrajinu (vizuál)

Charita České republiky vyhlásila sbírku

Charita České republiky vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí na Ukrajině. Zároveň z krizového fondu uvolnila půl milionu korun na bezprostřední pomoc. „Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci,“ uvedl za Diecézní charitu Plzeň Petr Šimek.

Sbírkový účet Charity ČR má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Český červený kříž

Český červený kříž je ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem. Pokračuje za pomoci ministerstva zdravotnictví v zajišťování zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy červeného kříže na Ukrajině. Připravuje i další zdravotnický materiál, automobily - mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety, navigační prostředky. Vyhlásil také veřejnou finanční sbírku. Číslo účtu je 333999/2700, variabilní symbol 1502.

Další české sbírky

Kromě Charity České republiky vyhlásily sbírku organizace Člověk v tísni, Post Bellum, Armáda spásy, ADRA, o. p. s., UNICEF Česká republika a další organizace. Jejich seznam a možnost přispět je přes stránku: www.darujme.cz.

Text: Eva Barborková, Adriana Jarošová


Zveřejněno: 25. 2. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny