ÚvodSociální službyAktualityOd začátku roku funguje na území města Plzně domácí hospicová péče

Od začátku roku funguje na území města Plzně domácí hospicová péče

Fotografie: H. Josefová

Fotografie: H. Josefová

Hospic svatého Lazara rozšířil od 3. ledna 2022 své služby o domácí hospicovou péči na území města Plzně a přilehlých obcí. Nevyléčitelně nemocný člověk tak může důstojně prožít své poslední dny doma v kruhu svých blízkých. Za pouhé první dva týdny fungování domácího hospice projevilo o jeho služby zájem více než 15 rodin, z nichž byla většina do péče i přijata. Nezůstanete sami – odteď jsme pro vás i doma. To je motto domácí hospicové péče, kterou Hospic sv. Lazara nabízí.

Fotografie: H. Josefová

Zkušenosti s doprovázením lidí v terminálním stadiu nemoci má plzeňský Hospic svatého Lazara od roku 1998. Rostoucí potřeba pokrýt domácí hospicovou péči na Plzeňsku ho vedla k uskutečnění kroku, na který se již delší dobu připravoval. Základem kvalitní péče je týmový přístup. Jak vysvětluje hlavní lékař domácího hospice Radovan Kunc: „Naši službu zajišťuje multidisciplinární tým ve složení lékařů, sester a psychosociální pracovnice, a to 24 hodin denně. Podstatou péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem žít v posledních dnech, týdnech, případně měsících svého života tak, jak si přejí, bez zbytečného utrpení a strádání ve svém prostředí. Věříme, že naše odborná pomoc pacientovi i jeho blízkým vede k těmto cílům.“

Fotografie: H. Josefová

„Město Plzeň velmi úzce s Hospicem sv. Lazara spolupracuje. Dlouhodobě mu zapůjčilo prostory v rekonstruovaném domě ve Sladkovského ulici a podporuje ho také v rámci svých dotačních titulů v oblasti sociálních služeb. Ročně tato částka přesahuje dva miliony korun,“ řekla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá i oblast sociální péče, a pokračovala: „Konec života by měl být důstojný, a právě to lidé, kteří v Hospici sv. Lazara pracují, svým pacientům umožňují. Je za nimi čtvrtstoletí náročné a velmi kvalitní práce. Je to však práce, která se musí dělat s láskou a srdcem. Jsem přesvědčena o tom, že to každý pacient i jeho rodina poznají a že si toho velmi cení. Jsem velmi ráda, že nyní bude v Plzni také domácí hospicová péče. Je hodně pacientů, kteří chtějí dožít ve svém rodinném prostředí se svými blízkými, ale zároveň to je pro všechny strany velmi těžké. Věřím, že právě pracovníci Hospice sv. Lazara jsou schopni tuto službu odvádět s velkou citlivostí. Držím jim palce.“ 

Fotografie: H. Josefová

Žádost o službu je možné podat na webových stránkách Hospice sv. Lazara www.hsl.cz. „Cena za poskytované služby činí 350 korun za den. Ta pokrývá jen část nákladů na péči, zbytek nákladů hradíme z příspěvků od soukromých i firemních dárců. Nadále budeme rozvíjet dosavadní dobré vztahy s vedením města Plzně a Plzeňského kraje, které jsou pro nás velmi důležité. Zároveň usilujeme o uzavření smluv na poskytování domácí hospicové péče s pojišťovnami, jejichž požadavky po stránce personální i provozní splňujeme,“ uvedla ředitelka hospice Jiřina Helíšková.

Fotografie: H. Josefová

„Rodině pomůžeme získat příspěvek na péči, k dispozici je také naše půjčovna kompenzačních pomůcek. Služby domácího hospice poskytujeme v okruhu 30 km od našeho sídla, pokud nám kapacity dovolí, jsme k dispozici i na větší vzdálenost. Naše profesionální podpora vedená s respektem k hodnotám a přáním pacienta pomáhá vracet umírání tam, kam přirozeně patří – domů,“ upřesnila Markéta Karpíšková, vrchní sestra domácího hospice.

O Hospici svatého Lazara
  • Je neziskovou organizací, funguje od roku 1998, kdy byl otevřen jako třetí lůžkový hospic v České republice. Sídlí ve Sladkovského ulici v rekonstruovaném domě, který mu zapůjčilo město Plzeň.
  • V hospici se čtyři desítky pracovníků starají o pacienty, kteří jsou v závěrečné fázi těžkého nevyléčitelného onemocnění. Je zaměřen na komfort pacientů. Má 28 lůžek ve vybavených, většinou jednolůžkových, pokojích, kde je možnost přistýlky pro blízkého. Rodiny mohou s pacienty trávit co nejvíce času.
  • Pacientům i jejich rodinám je také k dispozici psychoterapeutka a duchovní.
  • Hospic nabízí kromě lůžkové péče také podpůrnou a paliativní ambulanci a půjčovnu kompenzačních pomůcek, díky nimž může rodina zvládnout péči o pacienta v domácích podmínkách, a od roku 2022 také domácí hospicovou péči.

Editace textu: Hana Josefová


Zveřejněno: 19. 1. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny