ÚvodSociální službyAktualityMěsto podpoří projekty z oblasti sociálních služeb

Město podpoří projekty z oblasti sociálních služeb

Celkem 29 subjektů z oblasti sociálních služeb finančně podpoří město Plzeň, zastupitelé a radní schválili dotaci v souhrnné výši 1 498 000 korun. Finance budou poskytnuty z rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021. Podpořené programy se zaměřují na dobrovolnictvízapojení občanů města do komunity, aktivní život seniorů a jejich celoživotní vzdělávání, na aktivity podporující integraci cizinců. Podpora směřuje i mobilní specializované paliativní nebo domácí péči nebo na zvyšování informovanosti ohrožené mládeže.

„Vyhlášením dotačního programu byla stanovena alokovaná částka na minimální úroveň 800 tisíc korun. Díky posílení rozpočtu v průběhu roku 2021 mohlo dojít k narovnání alokovaných finančních prostředků na úroveň roku 2020, tedy na 1 498 000 korun,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Dotační program je určen pro projekty, které nejsou registrovanými sociálními službami podle zákona o sociálních službách a reagují na vypsaná dotační kritéria. Nejvíce podaných žádostí se letos týkalo oblastí podpory organizacím sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany a preventivních služeb na podporu funkčnosti rodiny,“ vysvětlila Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Podpořenými organizacemi jsou: Tak pojď s náma z. s, Sdružení Ty a Já, z. s., Blízký soused, z. s., Film Servis Plzeň s.r.o., Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú., Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje, MOTÝL, z. ú., Západočeská univerzita v Plzni, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, MáTa pro rodinu, z. s., Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, Spolek Aleš, z. s., Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S., Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Ledovec, z. s., Spolek ŽIVO, MAMINY S RAKOVINOU, z. s., DAVID A GOLIÁŠ z. s., ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., Cvrčkův klub, z. s., Rada seniorů města Plzně z. s., Rozum a Cit, z. s., Krystal, z. s., Mongolský spolek a FESTINA LENTE, z. s.

Text: Eva Kriegerová


Zveřejněno: 21. 6. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň