ÚvodSociální službyAktualityMagistrát připravil brožuru pro lidi ohrožené sociálním vyloučením

Magistrát připravil brožuru pro lidi ohrožené sociálním vyloučením

Ilustrační obrázekOdbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s Odborem státní sociální péče Magistrátu města Plzně již dlouhodobě spolupracuje při realizaci projektů, jejichž cílem je snížení recidivy pachatelů trestné činnosti a jejich opětovné začlenění do společnosti. V rámci této spolupráce byl vytvořen leták a informační brožura, kde jsou dostupné informace o oblastech života, se kterými se lidé propuštěni z výkonu trestu, či lidé ohrožení sociálním vyloučením setkávají a musí je řešit. Cílem těchto materiálů je maximálně usnadnit orientaci ve službách, které poskytují těmto osobám pomoc a podporu v návratu do běžného života.

„Je zcela správné, aby pachatel trestného činu byl stíhán a aby vykonal jemu uložený trest. Nicméně poté, co tento trest splní, je jeho dluh vůči společnosti vyrovnán. Takový člověk by pak měl mít možnost se po skončení trestu vrátit do běžného života. Informační brožura by mu měla usnadnit základní orientaci při řešení různých životních situací, se kterými se bezprostředně po propuštění setkává,“ upřesnila sociální kurátorka Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně Ivanka Anna Ludínová.

Bezprostředně po propuštění z výkonu trestu se propuštěný může obrátit na sociálního kurátora, který mu diskrétně a individuálně poskytne odborné sociální poradenství, případně bude odkázán na návazné služby a instituce dle jeho potřeb.

Distribuce brožur bude probíhat ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky, zejména pak s Věznicí Plzeň – Bory, na distribuci letáků se bude podílet také Městská policie Plzeň.

Logo Pečující a bezpečná Plzeň

Více informací:

Magistrát města Plzně
Odbor státní sociální péče
Martinská 2
306 32 Plzeň

Sociální kurátor

kancelář č. 105
tel. 378 033 320

kancelář č. 128
tel. 378 033 323

Editace textu: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 4. 5. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň