ÚvodSociální službyAktualityKniha ProCit o autismu shrnuje zkušenosti rodin vychovávající děti s poruchou autistického spektra, přispělo na ni i město Plzeň

Kniha ProCit o autismu shrnuje zkušenosti rodin vychovávající děti s poruchou autistického spektra, přispělo na ni i město Plzeň

„S lehkostí o těžkém tématu…“ tak představila novou knihu předsedkyně sdružení ProCit Irena Vítovcová náměstkyni primátora Elišce Bartákové, když ji osobně darovala jeden z výtisků modré knihy s názvem PROCIT O AUTISMU. Kniha shrnuje jedenáctileté zkušenosti a působení plzeňského sdružení, jež se věnuje práci s rodinami vychovávajícími děti s poruchou autistického spektra. Výtěžek z prodeje knihy jde na konto veřejné sbírky, sdružení z něj hradí vzdělávací a sportovně-rekreační pobyty pro celé rodiny. Aktuálně se nachází několik rodin v Krkonoších.

Foto: E. Kriegerová

Foto: E. Kriegerová

„Chceme naše poznatky a zkušenosti sdílet s co nejširším okruhem lidí tak, aby mohly posloužit i ostatním v jejich každodenní péči o dítě s autismem,“ uvedla předsedkyně ProCitu Irena Vítovcová. „V knize předáváme praktické tipy a metodiky pro práci s dětmi s autismem napříč různými aktivitami. Vysvětlujeme, jaká má být individuální i skupinová práce s dítětem, uvádíme konkrétní postupy užívané během volnočasových aktivit, jako jsou například kroužky, plavání, cvičení, logopedie, nácviky sociálních dovedností. Informujeme i o různých formách terapií, například o muzikoterapii, arteterapii či canisterapii. Čtenáři se také dozvědí, jak důležitá je péče o celou rodinu a jak vést rodinnou, individuální či párovou psychoterapii, rodičovské skupiny či společné pobyty. Rádi se se čtenáři podělíme o zkušenosti z našich víkendových i týdenních pobytů. Nedílnou součástí knihy jsou osobní příběhy jednotlivých rodin. Publikace je doplněna profesionálními autorskými fotografiemi. Přejeme si, aby se kniha stala inspirací pro další organizace, pedagogy, asistenty, rodiče i širší veřejnost a ukázala tak nový pohled na možnosti práce s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami,“ představila obsah knihy Irena Vítovcová.

Křest knihy (zdroj foto: FB profil ProCit)

Křest knihy (zdroj foto: FB profil ProCit)

„Město Plzeň již řadu let finančně podporuje sdružení ProCit, přispívá na jeho provoz, pořádání sportovních i kulturních akcí s charitativním účelem, na tematické besedy, semináře, realizaci volnočasových aktivit či logopedické kurzy. Na vznik knihy město přispělo z rozpočtu odboru sociálních služeb částkou 100 tisíc korun,“ řekla náměstkyně primátora Eliška Bartáková, jež má oblast sociálních věcí ve své gesci. Podle jejích slov ji kniha velmi těší především z toho pohledu, že může být dobrou první radou mnoha rodinám, které se s touto životní situací musí potýkat.

Křest knihy se uskutečnil v druhé polovině června, za město Plzeň se ho zúčastnili radní David Šlouf a vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková. Kmotrem se stal herec plzeňské činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni Libor Stach. Tomu je problematika autismu blízká, sám se na podobnou roli připravoval. „Už několik let mě fascinuje svět lidí, u nichž se objevila porucha autistického spektra. Mají své zákony, své vnímaní času, prostoru, emocí, skutečnosti. Jako by byl jejich život ohraničený jiným druhem hranice než té, která se objevuje u ostatních kolem. A aby se v tom světě, v němž si tak zvláštně stanovujeme, co je a co není normální, neztratili, potřebují jistý druh pomoci. Tu jim poskytuje například plzeňské sdružení ProCit,“ okomentoval Libor Stach.

Zdroj foto: FB profil ProCit

Zdroj foto: FB profil ProCit

Svého hereckého kolegu podpořili letos všichni ostatní členové činohry DJKT a 2. dubna, tedy ve Světový den porozumění autismu, se oblékli do modrých barev. Ve stejné barvě se večer rozsvítila i budova Nového divadla. Právě modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Občanské sdružení ProCit, z.s. bylo založeno v roce 2010 se záměrem poskytovat a zajišťovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra. Od roku 2014 nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s handicapovanými dětmi, zvláště pak pro děti s autismem do 26 let. Současná kapacita služby je 12 rodin.

Knihu je možné zakoupit a podpořit tak činnost ProCitu přímo na adrese kanceláře sdružení, tj. Smetanovy sady 15, Plzeň. Popřípadě přes www.autismusprocit.cz nebo na facebookové stránce Občanské sdružení ProCit, z.s.

Text: Eva Kriegerová


Zveřejněno: 14. 7. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň