ÚvodSociální službyAktualityAnna Srbová oslavila osmdesátiny, popřál jí primátor Martin Baxa

Anna Srbová oslavila osmdesátiny, popřál jí primátor Martin Baxa

Fotografie: H. Josefová

Fotografie: H. Josefová

Primátor města Plzně Martin Baxa poblahopřál ve středu 9. června k 80. narozeninám Anně Srbové, která mnoho desítek let pomáhá v Plzni těm nejpotřebnějším. Stála u zrodu Městské charity Plzeň.

„Jsem moc rád, že se s vámi mohu opět setkat, dlouho jsme se kvůli koronavirové krizi nemohli vidět. Mám radost, že stále máte neuvěřitelnou energii,“ podotkl při narozeninovém setkání primátor.

„Je to privilegium, že jsem se takového věku dožila. Když už mě tady Pán Bůh nechal, tak mě tady nenechal na ozdobu,“ usmála se Anna Srbová. Ta stále pokračuje ve svém celoživotním poslání – pomáhat druhým. Chodí si povídat, hrát či malovat s dětmi, které se svými maminkami žijí v Domově svaté Zdislavy. Pomáhá rodinám v těžké životní situaci. Hraje na varhany nebo klávesy při bohoslužbách v kostelech a kaplích nebo v domovech, které Charita provozuje.

Fotografie: H. Josefová

Primátora Martina Baxu zajímalo, jak se Anna Srbová dostala ke svému celoživotnímu poslání. Povídali si o jejím dětství, práci ve Škodovce, o tom, jak spoluzakládala plzeňskou charitu i o tom, čemu se věnuje dnes.

Anna Srbová se narodila 9. června 1941 v Plzni, dětství prožila v Ejpovicích. Když ji bylo 10 let, zemřel její otec a o ni a sestry se starala maminka. Anna Srbová o ní mluví jako o svém vzoru přirozené životní moudrosti a víry: „Každý kousek dobra je víc než nic, říkávala moje maminka, a tím jsem se celý život řídila.“

Anna Srbová po absolvování střední školy pracovala 39 let jako sekretářka ve Škodovce. V roce 1993 stála u zrodu Městské charity Plzeň, tuto organizaci několik let vedla, a přitom stále pracovala jako sekretářka. V roce 1997 odešla ze Škodovky do důchodu, a o to aktivněji se angažovala pro práci v charitě. Působila také jako zástupkyně ředitele Městské charity Plzeň, jako koordinátorka dobrovolnické práce, vedoucí projektů Pomoc vězňům a Osobní asistence, koordinovala Tříkrálovou sbírku v Plzni. Dá se říci, že málokterá akce Městské charity Plzeň se obešla bez její účasti a pomoci. Pomáhala a stále pomáhá lidem v nouzi, bezdomovcům, narkomanům, matkám s dětmi v těžkých životních situacích, odsouzeným ve vězení, seniorům a dlouhodobě nemocným.

Fotografie: H. Josefová

Anna Srbová získala Řád sv. Silvestra, který jí byl udělen papežem Benediktem XVI. za významné činy a zásluhy o povznesení křesťanského života. Získala také Řád Elišky Přemyslovny, jenž je udělován Nadací Elišky Přemyslovny významným ženám, které se prosadily v sociální a charitní oblasti nebo kultuře. Patří také k Českému stříbru, což je výběr ženských osobností, jež projevily statečnost a morální integritu. Je držitelkou Zlatého Anděla, kterého uděluje město Plzeň za obětavou práci dobrovolníků a pracovníků v sociálních službách.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 10. 6. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň