ÚvodPodnikáníStrategie města

Strategie města

Strategický plán města Plzně a Územní plán Plzeň patří mezi základní strategické dokumenty, jejichž obsah je dobré znát v případě, že máte v úmyslu v Plzni realizovat své osobní i podnikatelské záměry.

Strategický plán je celoměstský dokument, který bude podkladem pro rozhodování města, městských obvodů a všech aktérů o dalším rozvoji města. Především musí zohledňovat dostupné finanční zdroje města, jeho personální a technické možnosti a musí umožnit efektivní fungování města jako celku. Do přípravy dokumentu byly zapojeny subjekty městské správy, politické reprezentace, veřejnosti, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a další.

Aktuální Územní plán Plzeň schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 434 z 8. září 2016 a účinnosti nabyl 1. října 2016.

Více informací o strategii města je na portálu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Profil města Plzně

Jako město příležitostí se prezentuje ve svém novém profilu město Plzeň. Propagační materiál určený především návštěvníkům reaguje na skutečnosti v podobě statistických údajů, zachycuje úspěchy a současné směřování Plzně, naznačuje důležité kroky, které by měly město v budoucnu posunout dopředu, a připomíná tradice, o něž se ve svém zdárném vývoji zdatně opírá.

Zveřejněno: 11. 10. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni