Podnikatelské vouchery

Cílem programu Plzeňské podnikatelské vouchery, jenž město Plzeň úspěšně vyhlašuje od roku 2013, je posílit inovační aktivity firem, a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. V rámci programu mohou podnikatelské subjekty získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací. Jedná se například o služby, které zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zaváděním nového produktu do výroby. V praxi se může jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru nebo designu nových výrobků.

V rámci programu mohou firmy spolupracovat s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Poskytovatelem dotace je statutární město Plzeň a to prostřednictvím organizace BIC Plzeň, která pro město program administrativně zajišťuje.

Více informací o Podnikatelských voucherech je na BIC Plzeň.

Zveřejněno: 7. 8. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny