Oblast bytová

Oznámení o přechod nájmu bytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, odd. nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • Tiskopis - "Oznámení o přechodu nájmu bytu se souhlasem se zveřejněním osobních údajů"

Oznamovatel si vyzvedne požadované tiskopisy v oddělení nájmu bytů Bytového odboru MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Bytový odbor MMP. Podmínkou pro vyřízení oznámení je splnění všech zákonných podmínek.

Formuláře:

Tiskopis - "Oznámení o přechodu nájmu bytu se souhlasem se zveřejněním osobních údajů"

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Oznámení o přechod nájmu bytu
Související informace:

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Žádost o souhlas s podnájmem obecního bytu - části bytu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, odd. nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • Tiskopis „Žádost o udělení souhlasu k pronájmu bytu – části bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Žadatel si vyzvedne požadované tiskopisy v oddělení nájmu bytů Bytového odboru MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Bytový odbor MMP.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis: „Žádost o souhlas k pronájmu bytu – části bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Plné znění popisu situace:Žádost o souhlas s podnájmem obecního bytu - části bytu
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, odd. nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • stávající nájemní smlouvu,
 • potvrzení správce domu o řádně placeném nájemném a služeb spojených s užíváním bytu.
 • předepsané tiskopisy (naleznete v sekci "Formuláře")
Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“

K vyzvednutí na Bytovém odboru MMP.

Plné znění popisu situace:Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně (doc, 38,5 kB)
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Žádost o byt

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, kancelář č.17
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00* 17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • Doklad o příjmu žadatele
 • Tiskopis "Žádost o byt se souhlasem se zveřejněním osobních údajů "
 • Tiskopis "Čestné prohlášení"

Žadatel si vyzvedne požadované tiskopisy v oddělení nájmu bytů, které následně řádně vyplněné odevzdá na Bytový odbor MMP.

Formuláře:

Tiskopis: „Žádost o byt se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Tiskopis "Čestné prohlášení", že žadatel není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti.

Plné znění popisu situace:Žádost o byt
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
III. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně
II. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně
Řád městské soutěže - prodej nemovitostí
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně
I. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, oddělení nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • potvrzení o zaměstnání vč. potvrzení o délce pracovního poměru; v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti; v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu,
 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce,
 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce a úpravě bytu správcem domu bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy v termínu do 15 –ti dnů po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat ve stanoveném termínu, bude po uplynutí lhůty vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis: „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Řád městské soutěže - prodej nemovitostí
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně
III. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně
II. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně
I. vlna prodeje bytů z majetku města Plzně

Žádost o změnu nájemní smlouvy k obecnímu bytu po uzavření sňatku, po rozvodu, po úmrtí jednoho z nájemců bytu, po opuštění společné domácnosti společným nájemcem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně,Bytový odbor, oddělení podpory bydlení
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • stávající nájemní smlouvu,
 • kopii dokladu, na jehož základě se provádí změna nájemní smlouvy (např. rozsudek soudu, úmrtní list, čestné prohlášení nájemce, který opouští společnou domácnost, změna příjmení)
 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy na oba manžele po uzavření sňatku“ nebo tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění společné domácnosti společným nájemce nebo rozvodu“ nebo tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu úmrtí společného nájemce“ se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů.

Žadatel si vyzvedne požadovaný tiskopis v oddělení nájmu bytů Bytového odboru MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Bytový odbor MMP.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy na oba manžele po uzavření sňatku se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů“

 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění společné domácnosti společným nájemce nebo rozvodu se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů“

 • Tiskopis „Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu úmrtí společného nájemce se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů obecné změně jednoho z nájemců bytu“
Plné znění popisu situace:Žádost o změnu nájemní smlouvy k obecnímu bytu po uzavření sňatku, po rozvodu, po úmrtí jednoho z nájemců bytu
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemce na úpravu bytů v domech ve vlastnictví města Plzně na náklady budoucích nájemců (BNÚ)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně,Bytový odbor (kancelář č. 17 v přízemí budovy, kancelář č. 123 ve IV. poschodí)
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Přílohou přihlášky k výběru nájemce na nájem BNÚ jsou následující požadované doklady:

 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce
 • doklad o schopnosti zajistit finanční prostředky na opravu byt
 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce a úpravě bytu správcem domu bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy v termínu do 15 –ti dnů po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat ve stanoveném termínu, bude po uplynutí lhůty vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce na úpravu bytů v domech ve vlastnictví města Plzně na náklady budoucích nájemců
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše větší než 90 m2 - bez ohledu na výši koeficientu kvality domu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, oddělení nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
 • potvrzení o zaměstnání s vyznačením doby zaměstnání v Plzni – tato příloha se dokládá jen v případě, že účastník je ve městě Plzni zaměstnán, ale nemá v Plzni adresu trvalého bydliště,
 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce – tato příloha se dokládá jen v případě výběrového řízení na nájemce bytu o podlahové ploše větší než 90 m2,
 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti.

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy ve stanoveném termínu po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat v tomto stanoveném termínu, bude k uzavření nájemní smlouvy vyzván náhradník.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis: „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše větší než 90 m2
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Seznamy budov - příloha Bytové politiky města Plzně
Město nabízí k nájmu volné velkometrážní byty
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše menší než 90m2 s koeficientem kvality domu menším než 1

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, oddělení nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 201, 378 034 211

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00* 17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

K podání přihlášky je možné využít předtištěného tiskopisu, který obdrží účastník na vyhlašovatele či je k dispozici i na portálu Elektronické podání občana či přímo na realitním serveru http://www.byty.plzen.eu/.

Přílohy přihlášky jsou následující:

 • potvrzení o zaměstnání vč. potvrzení o délce pracovního poměru; v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti; v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu
 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti
Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu o podlahové ploše menší než 90 m2 s koeficientem kvality domu nižším než 1, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů“

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše menší než 90m2 s koeficientem kvality domu nižším než 1
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně(doc, 38,5 kB)
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Podmínky výběru nájemců bytů (seniorů) pro bydlení v objektu Zábělská 43 v Plzni

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, oddělení nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 231

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00* 17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

K podání žádosti je možné využít předtištěného tiskopisu, který obdrží účastník na vyhlašovatele či je k dispozici i na portálu Elektronické podání občana či přímo na realitním serveru http://www.byty.plzen.eu/.

Přílohy přihlášky jsou následující:

 • aktuální výměr starobního důchodu nebo předčasného starobního důchodu, vyjádření lékaře k zdravotnímu stavu
 • pokud je žadatel příjemcem dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc) doloží příslušní doklad

Žadatel si vyzvedne požadovaný tiskopis v oddělení nájmu bytů Bytového odboru MMP nebo si formulář stáhne na portálu Elektronické podání občana, které následně řádně vyplněné odevzdá na Bytový odbor MMP.

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Žádost o byt - Bydlení pro seniory (objekt Zábělská 43, Plzeň), se souhlasem se zveřejněním osobních údajů

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemců bytů (seniorů) pro bydlení v objektu Zábělská 43 v Plzni
Související informace:

Pravidla bydlení pro seniory v objektu Zábělská 43, Plzeň (docx, 83,17 kB)

Podmínky výběru nájemce do bytů VIZUALIZOVANÝCH v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Bytový odbor, oddělení nájmu bytů
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 232

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00* 17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 034 201. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

K podání přihlášky je možné využít předtištěného tiskopisu, který obdrží účastník na vyhlašovatele či je k dispozici i na portálu Elektronické podání občana či přímo na realitním serveru http://www.byty.plzen.eu/.

Přílohy přihlášky jsou následující:

 • potvrzení o zaměstnání vč. potvrzení o délce pracovního poměru; v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti; v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu
 • potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce
 • příp. další doklady, kterými chce účastník doložit důvody pro podání žádosti

Lhůty pro podání přihlášek budou uvedeny na zveřejněném záměru či realitním serveru. Po schválení nájemce bude vybraný účastník vyzván k uzavření nájemní smlouvy ve stanoveném termínu po obdržení písemné výzvy. Pokud nebude vybraný účastník na výzvu reagovat v tomto stanoveném termínu, bude k uzavření nájemní smlouvy vyzván náhradník.
 

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Tiskopis „Přihláška do výběrového řízení na nájem bytů vizualizovaných v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajů"

Plné znění popisu situace:Podmínky výběru nájemce do bytů VIZUALIZOVANÝCH v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu
Související informace:

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na bydlení v nájemních bytech města Plzně (doc, 38,5 kB)
Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně
Změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Plzně

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky