Občanský průkaz, cestovní pas

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456

Úřední hodiny:
pondělí:8.00 - 18.00
úterý:8:00 - 14:00 *
středa:8:00 - 18:00 **
čtvrtek:8:00 - 14:00 *
pátek:8.00 - 12.00

*POZOR: * Po předchozím objednání do 16:00. ** Po předchozím objednání do 19:00. Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

  • dosavadní občanský průkaz (pokud je dosavadní občanský průkaz neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje, předloží občan ještě rodný list)
  • rodný list – při vyřízení občanského průkazu pro občana mladšího 15 let a prvního občanského průkazu po dosažení 15 let věku, u občana, který předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom)

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení, poškození, zničení), je povinen prokázat totožnost a předložit:

  • potvrzení o občanském průkazu
  • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech

Poznámka:

1) Za vydání občanského průkazu je hrazen (při podání žádosti o jeho vydání) správní poplatek, jehož výše je uvedena v plném znění popisu situace.

2) Pokud občan po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu podává žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, podává současně žádost o vydání e-OP a za každý občanský průkaz hradí správní poplatek. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání e-OP nevydává opakovaně.

Formuláře:

1) K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo bez kontaktního elektronického čipu se žádný formulář žádosti nevyplňuje, pořizuje se přímo na přepážce.


2) Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dostání formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání občanského průkazu
Související informace:

Informace k vydání občanského průkazu
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1. 1. 2016 (pdf, 6,88 MB)

Vydání cestovních dokladů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456

Úřední hodiny:
pondělí:8.00 - 18.00
úterý:8:00 - 14:00 *
středa:8:00 - 18:00 **
čtvrtek:8:00 - 14:00 *
pátek:8.00 - 12.00

*POZOR: * Po předchozím objednání do 16:00. ** Po předchozím objednání do 19:00. Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji: (biometrickým údajem je zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let, otisky prstů). Je vydáván s dobou platnosti 10 let občanům starším 15 let a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let.

  • platný doklad totožnosti
  • rodný list při vyřízení cestovního dokladu pro nezletilého občana (do 18 let věku dítěte)
  • žádost (vyplňuje se až na přepážce)
  • fotografii a otisky prstů (u starších 12 let) pořizuje úředník přímo na přepážce
  • je nutné se dostavit osobně

Doba platnosti cestovního pasu se nedá prodloužit.

Poznámka:

Za vydání cestovního dokladu je hrazen (při podání žádosti o jeho vydání) správní poplatek, jehož výše je uvedena v plném znění popisu situace.

Formuláře:

1) K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se žádný formulář žádosti nevyplňuje, pořizuje se přímo na přepážce.

2) Žádosti o poskytnutí údajů vedených k osobě občana v evidenci cestovních dokladů jsou ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání cestovních dokladů
Související informace:

Informace k vydání cestovního pasu
Změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016 (pdf, 4,8 MB)
Cestování s dětmi do zahraničí (pdf, 226,97 kB)

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
6.6. - 10.6.2018
Folklorní festival
8.6. - 10.6.2018
Historický víkend
13.6. - 17.6.2018
Skupova Plzeň