ÚvodObčanÚřadVyřiďte si na úřaduČlánkyMěsto chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví

Město chystá změny při nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví

Město Plzeň připravuje změnu směrnice a instrukce pro nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví. Nejdůležitějšími změnami jsou možnost řešení žadatele o byt ve výjimečných případech zvláštního zřetele na základě úzké spolupráce s odbory sociálních služeb jednotlivých městských obvodů a magistrátním odborem sociálních služeb, které přednostní řešení doporučí. Dále půjde o možnost upřednostnit přihlášku o nájem bytu zveřejňovaný na úředních deskách města a webovém serveru www.byty.plzen.eu (jedná se o byty v domech s koeficientem kvality 1) dlouhodobého nájemce, který řádně plní své povinnosti spojené s nájmem bytu a bydlí v domě s koeficientem nižším než 1, před ostatními účastníky výběrového řízení.

Doplněn bude také postup při uzavírání smluv k takzvaným vizualizovaným bytům. Jedná se o byty převážně o výměře nad 90 metrů čtverečních, které nejsou opraveny a jsou zveřejňovány na webovém serveru www.byty.plzen.eu ve stavu po opravách, jež zajišťuje město Plzeň na své náklady. Směrnice a instrukce projdou i drobným doplněním a úpravou textu, včetně aktualizace souhlasu pro nakládání s osobními a citlivými údaji zájemců o nájem bytu. Při úpravách dojde i k využití spolupráce občanů (nájemců a uživatelů bytů) s odbory sociálních služeb jednotlivých městských obvodů při možnosti řešení jejich problémů s úhradami nájemného. Dojde také ke změně v předkládání dokladů a poskytování údajů týkajících se trestní minulosti zájemců o nájem bytu, kdy město upouští od předkládání dokladů a poskytování těchto informací. Tato povinnost je zrušena s účinností od 11. dubna 2016 pokynem vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Plzně. Dříve podané informace o trestní minulosti zájemců o nájem bytu budou proto skartovány. Další změnou bude také možnost provádění místního šetření u zájemců o nájem bytu.

Zveřejněno: 11. 4. 2016, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky