ÚvodObčanÚřadPracovní místaVýběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

úředník/úřednice v oddělení správy v Odboru bytovém Magistrátu města Plzně

Platová třída: 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Místo výkonu práce: Plzeň

Rámcová pracovní náplň:

 • koordinuje správu městského majetku, řídí a kontroluje činnosti správce a zodpovídá za dodržování standardů správy,
 • konzultuje s občany jejich podněty a dotazy a provádí výklad z hlediska odborné působnosti pracovního zařazení s využitím všech komunikačních prostředků,
 • provádí kontroly investičních akcí a provozních oprav zajišťovaných správcem, zejména kontrolu přebírání a předávání staveniště a kontrolu přebírání odvedené práce apod.,
 • podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky realizovaných správci, účastní se jednání komisí,
 • řeší a navrhuje poskytnutí slev z nájemného z důvodu omezeného užívání bytu a náhrady škod způsobených vlastníkem nemovitosti.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • ukončené SŠ vzdělání, obor technický, stavební směr výhodou,
 • odborná praxe výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B výhodou,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nabízíme:

 • zajímavé a perspektivní zaměstnání,
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity).

Předpokládaný datum nástupu: únor 2019

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:

 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 28. 1. 2019 oddělení personální Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.

Zveřejněno: 11. 1. 2019, Andrea Vocásková

Tradiční akce města Plzně