ÚvodObčanÚřad Pracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10portálech organizací a dalších organizačních složek města.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 307,97 kB)
Úřad práce ČR - publicita (pdf, 823,17 kB)
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (pdf, 152,14 kB)

Zveřejněno: 13. 6. 2017, Martin Pecuch

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - referent/ka bezpečnosti v Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně…

Zveřejněno: 10. 7. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení daní a poplatků v Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 10. 7. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení vymáhání pohledávek v Odboru příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu…

Zveřejněno: 10. 7. 2017, Bc. Andrea Vocásková

Tradiční akce města Plzně

10.7. - 3.9.2017
Živá ulice
18.7. - 22.7.2017
Don Quijote
18.8. - 27.8.2017
Letní Sportmanie Plzeň