ÚvodObčanÚřad Pracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10portálech organizací a dalších organizačních složek města.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 307,97 kB)
Úřad práce ČR - publicita (pdf, 823,17 kB)
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (pdf, 152,14 kB)

Zveřejněno: 13. 6. 2017, Martin Pecuch

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru vozidel v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně…

Zveřejněno: 22. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení registru řidičů v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně…

Zveřejněno: 22. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - referent/referentka

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka - vedení pokladny v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 22. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - administrativní pracovník/pracovnice

Výběrové řízení na obsazení pozice administrativní pracovník/pracovnice v Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 22. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 14. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení územního plánování v Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 14. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - referent/referentka

Výběrové řízení na obsazení místa referent/referentka odboru výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 5 - Křimice

Zveřejněno: 12. 9. 2017, Bc. Andrea Vocásková

Tradiční akce města Plzně

19.5. - 30.9.2017
Landscape
7.10. - 7.10.2017
Pilsner Fest