ÚvodObčanÚřad Pracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech na Magistrátu města Plzně, popř. organizacích města vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Informace o dalších volných pracovních pozicích lze najít také na portálech městských obvodů 1 – 10organizací města a portálu Městské policie Plzeň.

Informace k žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků musí každý uchazeč, který se hlásí do výběrového řízení doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce.

Přílohy

Personální dotazník (xls, 25 kB)
Čestné prohlášení dle zákona č. 451-1991 Sb. (doc, 22 kB)
Přihláška do výběrového řízení (doc, 20 kB)
Společensky účelná pracovní místa (pdf, 307,97 kB)
Úřad práce ČR - publicita (pdf, 823,17 kB)
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti (pdf, 152,14 kB)

Zveřejněno: 22. 11. 2017, Martin Pecuch

 

Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů v Odboru investic Magistrátu…

Zveřejněno: 18. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - referent/referentka agendy sociálně-právní ochrany dětí v Odboru státní sociální péče Magistrátu…

Zveřejněno: 15. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - vedoucí oddělení

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení sportovišť v Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 14. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - pracovník/pracovnice v ateliéru dopravy v ÚKR

Výběrové řízení na obsazení místa pracovník/pracovnice v ateliéru dopravy v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Zveřejněno: 12. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - úředník/úřednice

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice v oddělení dopravních přestupků v Odboru správních činností Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 12. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková
Výběrové řízení - vedoucí odboru

Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího Odboru nabývání majetku Magistrátu města Plzně

Zveřejněno: 11. 6. 2018, Bc. Andrea Vocásková

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
30.6. - 25.7.2018
Divadelní léto