Podatelna

Způsoby „podání" Magistrátu města Plzně

1. Podání elektronicky:

  • a) Prostřednictvím elektronické pošty, kontakty najdete v aplikaci Telefonní seznam úřadů a org. města Plzně.
  • b) Prostřednictvím portálu Elektronické podání občana (i pro podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem).
  • c) Prostřednictvím datové schránky (ID): 6iybfxn (statutární město Plzeň)

Portál Elektronické podání občana najdete na adrese http://epo.plzen.eu 

2. Podání písemně:

  • a) Poštou, adresy jednotlivých listovních podatelen jsou uvedeny níže.
  • b) Osobně, v každé podatelně, informační kanceláři, na každém odboru, v kanceláři primátora a kanceláři tajemníka MMP.

Žádost o poskytnutí informace je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti na MMP musí přijmout podatelna, informační kancelář, každý odbor, kancelář primátora a kancelář tajemníka MMP.

Sepisuje-li žadatel žádost na MMP je vhodné, aby ji podal na standardizovaném tiskopise, který najde ve spodní části této stránky. 

Listovní podatelny

Zde najdete adresy podatelen jednotlivých úřadů.

Kliknutím na požadovaný úřad městského obvodu, přejdete na webové stránky daného úřadu.

Magistrát města PlzněŠkroupova 5, Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 1alej Svobody 60, Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 2-SlovanyKoterovská 83, Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 3sady Pětatřicátníků 7, Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 4Mohylová 55, Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 5-KřimicePrvomájová 100, Plzeň - Křimice
Úřad městského obvodu Plzeň 6-LiticeKlatovská 243, Plzeň - Litice
Úřad městského obvodu Plzeň 7-RadčiceV Radčicích 9, Plzeň - Radčice
Úřad městského obvodu Plzeň 8-ČerniceŠtefánikova 102, Plzeň - Černice
Úřad městského obvodu Plzeň 9-MalesiceChotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň - Malesice
Úřad městského obvodu Plzeň 10-LhotaLhota 62, 301 00 Plzeň - Lhota

3. Podání ústně:

Pokud lze informaci podat okamžitě ústně, bez dalších jiných nákladů vzniklých městu, pak ji poskytovatel podá (nesouhlasí-li žadatel s ústní odpovědí, vyzve jej poskytovatel, aby žádost podal písemně, např. formou podání žádosti vyplněním formuláře, který najde na Internetu).

Přílohy

Zveřejněno: 3. 1. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018