Rada města Plzně

 

Složení Rady města Plzně

Rada města Plzně byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Plzně dne 6. listopadu 2014.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret

Primátor města Plzně

Zrzavecký Martin

Zrzavecký Martin

primátor města Plzně

Detailní informace

Náměstci primátora města Plzně

Baxa Martin

Baxa Martin

první náměstek primátora města Plzně
(statutární zástupce primátora)

Detailní informace

Šindelář Pavel

Šindelář Pavel

náměstek primátora města Plzně
 

Detailní informace

Herinková Eva

Herinková Eva

náměstkyně primátora města Plzně

Detailní informace

Náhlík Petr

Náhlík Petr

náměstek primátora města Plzně

Detailní informace

Kotas Pavel

Kotas Pavel

náměstek primátora města Plzně

Detailní informace

Členové Rady města Plzně

Matoušová Helena

Matoušová Helena

člen Rady města Plzně

Detailní informace

Chvojka Petr

Chvojka Petr

člen Rady města Plzně (neuvolněný)

Detailní informace

Šlouf David

Šlouf David

člen Rady města Plzně (neuvolněný)

Detailní informace

 

Kontrolní výbor

Zarzycký Roman

Zarzycký Roman

předseda kontrolního výboru

Detailní informace

Usnesení Rady města Plzně najdete na adrese:
http://usneseni.plzen.eu

 

Zveřejněno: 7. 11. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky