Umělecká cena II

Nominace na Uměleckou cenu města Plzně v kategoriích:
- Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let,
- Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let",
- Cena za celoživotní dílo ("síň slávy")
 

 

NOMINOVANÝ:
Jméno a příjmení nominovaného:
Kategorie, za kterou je nominovaný navrhován:
Adresa nominovaného (nepovinný údaj):
Telefonní číslo nebo e-mailová adresa nominovaného (povinný údaj):
NAVRHOVATEL:
Jméno a příjmení navrhovatele:
Telefonní číslo navrhovatele:
E-mailová adresa navrhovatele:
 
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyhlašovatelem soutěže po nezbytnou dobu v nezbytné míře, zejména za účelem identifikace mé osoby.Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem poskytl vyhlašovateli jsou pravdivé a přesné.
 
Zdůvodnění, proč navrhujete tohoto kandidáta:
 

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018