Odbor kultury

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

vedoucí - PhDr. Květuše Sokolová

tel.: 378 033 040

telefonní seznam

Agenda:

  • Koordinuje kulturní činnosti a projekty na území města Plzně.
  • Monitoruje stav nabídky a poptávky po kulturních službách.
  • Podílí se na tvorbě  a aktualizaci koncepčních materiálů města v oblasti kultury.
  • Provádí činnosti v oblasti grantové a dotační podpory kultury.
  • Odborně a metodicky spolupracuje s městskými obvody.
  • Zajišťuje odborný a metodický dohled nad činností kulturních organizací založených městem Plzní, a to
  • Poskytuje poradenskou a informační službu v oblasti kultury.
  • Systémově podporuje současné výtvarné umění Artotéka města Plzně.
  • Zabezpečuje administrativní podporu činnosti Komise kultury Rady města Plzně.
  • Informace o Grantech a dotacích.

Zveřejněno: 15. 4. 2016, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky