ÚvodObčanÚřadGranty a dotaceVýzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP, která tentokrát směřuje do oblasti sociálního podnikání.

Výzva č. 14 podporuje vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů, které jsou v době podání žádostí sociálním podnikem, či rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Podporovanými aktivitami jsou výstavba, rekonstrukce a nákup vybavení sociálních podniků. Žádat o podporu mohou OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Termín ukončení příjmů žádosti je 17. 1. 2018 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu.

Přílohy

Zveřejněno: 1. 9. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně