Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy cílící na udržitelnou mobilitu, na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci plzeňské metropolitní oblasti.

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti (ZS ITI) vyhlásil výzvy k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, cílící na udržitelnou mobilitu, na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci plzeňské metropolitní oblasti.

Výzva č. 1 „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Termín ukončení příjmů žádostí byl prodloužen do 30. 11. 2017. Nově bylo také změněno datum ukončení realizace projektu z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2018. Přehled všech změn je uveden v textu výzvy.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu.