Integrované projekty ITI: Přestupní uzly a terminály (11. výzva)

Výzva pro předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI: Přestupní uzly a terminály (11. výzva) – do 21. 12. 2017.

Výzva pro předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI: Přestupní uzly a terminály (11. výzva)

Výzva č. 11 „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ cílí na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+ R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu. Termín ukončení příjmů žádostí je 21. 12. 2017 ve 14. hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel. 378 032 470, email: eretovav@plzen.eu.