ÚvodObčanÚřadGranty a dotaceFormuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2018 v oblasti kultury

Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2018 v oblasti kultury

V roce 2018 byly statutárním městem Plzeň poskytnuty žadatelům městem Plzní dotace v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů, Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti, Mikrograntů na podporu kulturních a uměleckých projektů a Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury – 100. výročí vzniku samostatného československého státu na rok 2018. Rok 2018 byl již třetím rokem, kdy byly poskytnuty dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019.

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou (čl. IV) předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné zprávy. Tento formulář je k dispozici v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 2. 7. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně