ÚvodObčanÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019

Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 1122 ze dne 11. 10. 2018 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu Magistrátu města Plzně dotační program:

  • Podpora sportu a tělovýchovy
Oblast podpory:

podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů – programy zaměřené na:
  • I. Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů
  • II. Pořádání sportovních akcí na území města Plzně nebo v regionu pro občany města Plzně

Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2019.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v přílohách tohoto článku.

Přílohy ke stažení:

Zveřejněno: 12. 12. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně