ÚvodObčanÚřadGranty a dotaceDotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (rekonstrukce, opravy a výstavba)

Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (rekonstrukce, opravy a výstavba)

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 1159 ze dne 9. 11. 2017 vyhlašuje prostřednictvím Odboru sportu Magistrátu města  Plzně dotační program:

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Oblast podpory:

podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů – programy zaměřené na:

  • I. Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů
  • II. Pořádání sportovních akcí na území města Plzně nebo v regionu pro občany města Plzně

Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2018.

Úplný text vyhlášeného dotačního programu včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v příloze článku.

Přílohy

Zveřejněno: 13. 11. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
9.3. - 9.3.2018
Žebřík