ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora aktivit k technickému vzdělávání 
Podpora tělovýchovných aktivit 
Podpora primární prevence rizikového chování 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2017do 31.1.2017

Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2017

do 31.1.2017
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017do 22.3.2017
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2017do 31.7.2017
Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016 - 2018 
Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017-2019 
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016 - 2019 
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 - 2019 
Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti 
Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů 
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Podpora zdravotně znevýhodněných občanůdo 30.6.2017
Dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivitdo 1.3.2017
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblastido 1.3.2017
Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politiky 
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2017 
Dotační program „Bezbariérovost" 
Program bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2017 
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotace z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2017 
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2017do 31.5.2017
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ 
 
Ostatní 
Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2018do 15.3.2017

 

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2017

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií…

Zveřejněno: 22. 2. 2017, Martin Pecuch
Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2018

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje každoroční…

Zveřejněno: 17. 2. 2017, Martin Pecuch
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2017 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“

Zveřejněno: 13. 2. 2017, Martin Pecuch
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně vyhlašuje Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní…

Zveřejněno: 16. 2. 2017, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2017

Statutární město Plzeň informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města…

Zveřejněno: 31. 1. 2017, Martin Pecuch
Vyhlášení dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2017

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti…

Zveřejněno: 24. 1. 2017, Martin Pecuch
Vyhlášení dotačního programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2017

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, vyhlašuje dotační program s názvem „Integrace cizinců a podpora menšinových…

Zveřejněno: 24. 1. 2017, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

2.3. - 23.3.2017
Smetanovské dny
10.3. - 10.3.2017
Hudební ceny Žebřík