ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora aktivit k technickému vzdělávánído 15.11.2016
Podpora tělovýchovných aktivitdo 15.11.2016
Podpora primární prevence rizikového chovánído 15.11.2016
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládežedo 15.11.2016
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2017do 31.1.2017

Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2017

do 31.1.2017
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016do 4.4.2016
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2016do 31.7.2016
Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016 - 2018 
Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017-2019do 31.5.2016
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016 - 2019 
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 - 2019 
Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnostido 31.10.2016
Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektůdo 31.10.2016
Vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program v oblasti Podpora zdravotně znevýhodněných občanůdo 30.9.2016
Dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpora menšinových aktivitdo 29.2.2016
Dotační program v oblasti Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblastido 29.2.2016
Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politikydo 29.2.2016
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2017do 27.7.2016
Dotační program „Bezbariérovost"do 27.7.2016
Program bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2017do 30.8.2016
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotace z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2017do 19.7.2016
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti v roce 2016do 31.5.2016
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ 

 

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP za rok 2016

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně v oblasti prevence kriminality a protidrogové…

Zveřejněno: 5. 1. 2017, Martin Pecuch
Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů... pro rok 2017

Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2017…

Zveřejněno: 11. 11. 2016, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2017

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy…

Zveřejněno: 9. 11. 2016, Martin Pecuch
Vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury

Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2016 v oblasti kultury

Zveřejněno: 21. 6. 2016, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 9. 7. 2015, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2015 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou (čl. IV) předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři…

Zveřejněno: 26. 6. 2015, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 30. 5. 2014, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně