ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2018do 31.1.2018

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2018

do 31.1.2018
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018do 19.2.2018
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2018do 30.9.2018
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
 
Ostatní 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (14. výzva)do 17.1.2018
(14. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (15. výzva)do 28.2.2018
(15. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (16. výzva)do 17.1.2018
(16. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (17. výzva)do 28.2.2018
(17. výzva)

Zveřejněno: 9. 1. 2018, Martin Pecuch

 

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2018

Cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem.

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Martin Pecuch
Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně v oblasti prevence kriminality a protidrogové…

Zveřejněno: 9. 1. 2018, Martin Pecuch
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně na základě usnesení RMP vyhlašuje Dotační program pro…

Zveřejněno: 3. 1. 2018, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, oblasti zajištění infrastruktury základních škol. Termín ukončení příjmů…

Zveřejněno: 14. 12. 2017, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (rekonstrukce, opravy a výstavba)

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Zveřejněno: 13. 11. 2017, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (podpora sportu a tělovýchovy)

Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů / Pořádání sportovních akcí

Zveřejněno: 13. 11. 2017, Martin Pecuch
Nadace 700 let města Plzně vyhlásila dotace na kulturu, sport a vydavatelské projekty

V letošním roce je možnost podávání žádostí pouze v termínu od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018 včetně.

Zveřejněno: 9. 11. 2017, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, mířící do oblasti sociálního bydlení. Termín ukončení příjmů žádosti…

Zveřejněno: 14. 12. 2017, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
9.3. - 9.3.2018
Žebřík