ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora aktivit k technickému vzdělávání 
Podpora tělovýchovných aktivit 
Podpora primární prevence rizikového chování 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2017do 31.1.2017

Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2017

do 31.1.2017
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017do 22.3.2017
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2017do 31.7.2017
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů pro rok 2017do 15.5.2017
Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016 - 2018 
Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017-2019 
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016 - 2019 
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 - 2019 
Jednoletý dotační program na podporu rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnostido 9.10.2017
Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektůdo 9.10.2017
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Podpora zdravotně znevýhodněných občanůdo 30.6.2017
Dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivitdo 1.3.2017
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblastido 1.3.2017
Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politiky 
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018“do 17.7.2017
Dotační program „Bezbariérovost" 
Program bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2017 
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality na rok 2017do 10.5.2017
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2018do 4.8.2017
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2017do 31.5.2017
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
Program Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy kulturních památekdo 30.4.2017
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Plzeňské podnikatelské voucherydo 11.10.2017
 
Ostatní 
Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras v městě Plzni pro rok 2018do 15.3.2017
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (1., 3. výzva)

do 30.11.2017
(1. výzva)
do 30.8.2017
(3. výzva)

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (5. výzva)do 20.9.2017
(5. výzva)
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (9. výzva)do 31.7.2017
(9. výzva)
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (10. výzva)do 31.7.2017
(10. výzva)
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (11. výzva)do 21.12.2017
(11. výzva)

Zveřejněno: 13. 7. 2017, Martin Pecuch

 

Integrované projekty ITI: Přestupní uzly a terminály (11. výzva)

Výzva pro předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI: Přestupní uzly a terminály (11. výzva) – do 21. 12. 2017.

Zveřejněno: 13. 7. 2017, Martin Pecuch
Integrované projekty ITI - Infrastruktura pro základní vzdělávání (10. výzva)

Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI: Infrastruktura pro základní vzdělávání (10. výzva) – do 31. 7. 2017…

Zveřejněno: 13. 7. 2017, Martin Pecuch
Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2018.

Zveřejněno: 7. 7. 2017, Martin Pecuch
Podpora uměleckých a kulturních projektů

Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2018. Termín pro odevzdání žádostí je od 4. září do 9. října 2017.

Zveřejněno: 7. 7. 2017, Martin Pecuch
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2018

Statutární město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Odbor bezpečnosti a prevence kriminality dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové…

Zveřejněno: 3. 7. 2017, Martin Pecuch
Podnikatelé mohou žádat o vouchery od 1. září

Již nyní se mohou podnikatelé obracet na jeho pracovníky, aby získali potřebné informace ohledně podání žádosti.

Zveřejněno: 6. 6. 2017, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, mířící do sociální oblasti a základního a středního školství.…

Zveřejněno: 6. 6. 2017, Martin Pecuch
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvu cílící na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy.

Zveřejněno: 15. 5. 2017, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

10.7. - 3.9.2017
Živá ulice
18.7. - 22.7.2017
Don Quijote
18.8. - 27.8.2017
Letní Sportmanie Plzeň