Newsletter

Plzeň přímo od zdroje - newsletter o cestovním ruchu

Plzeň přímo od zdroje - newsletter o cestovním ruchu

Představujeme Vám newsletter města Plzně s názvem Plzeň přímo od zdroje. Jedná se o informační materiál města Plzně, který je určen především těm, kteří se profesně cestovním ruchem zabývají či informace tohoto typu pro svou práci potřebují. Zajímavé novinky bude přinášet i všem, kteří se zajímají o kulturní život v Plzni. Věříme, že náš newsletter bude pro Vás přínosný a přivítáme Vaše podněty a připomínky.

Newsletter Plzeň přímo od zdroje najdete na portálu Turista - Užitečné informace - Newsletter o cestovním ruchu


Plzeň 2015 - newsletter o kulturním dění

Plzeň 2015 - newsletter o kulturním dění

Aktuální zprávy z příprav projektu Evropské hlavní město kultury 2015 a kulturním dění v městě Plzni. Elektronický zpravodaj posílá obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 v českém, anglickém a německém jazyce na registrované mailové adresy.

Přihlásit se k odběru můžete na portálu Plzeň 2015


Newsletter Investments in the Pilsen Region - newsletter pro investory

Newsletter Investments in the Pilsen Region - newsletter pro investory

Newsletter Investments in the Pilsen Region (původně Invest in the Pilsen Region) vychází již od roku 2007, vždy dvakrát ročně. Přináší zprávy z plzeňského regionu a je distribuován převážně elektronicky v anglicko-české verzi. Newsletter vydává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj.

Newsletter Investments in the Pilsen Region najdete na portálu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Zveřejněno: 12. 3. 2015, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
30.6. - 25.7.2018
Divadelní léto
18.8. - 26.8.2018
Sportmanie Plzeň