Demografie

Vývoj počtu obyvatel v Plzni je úzce spjat s rozmachem průmyslu ve městě. Značné zvýšení počtu obyvatel nastalo v minulém století v letech 1869 - 1890 s rozvojem Škodových závodů a jiných průmyslových podniků. Počet obyvatel poměrně dynamicky rostl až do konce 19. století a dále i v první třetině 20. století. Po druhé světové válce dochází k poklesu obyvatel vlivem odsunu Němců a migrace obyvatelstva do pohraničí.

Ve druhé polovině 20. století se projevuje rychlý růst počtu obyvatel. Jsou budována nová sídliště s velkým množstvím panelových bytů, do nichž se stěhují lidé ze širokého okolí Plzně. Od poloviny 80. let začíná stagnace a později i pokles počtu obyvatel, což zřejmě souvisí se změněným demografickým chováním obyvatelstva obecně, ale i s menším množstvím dokončovaných bytů při asanaci a opravách objektů v centru města. Ke konci roku 2003 žilo v Plzni přibližně 164 000 osob.

PŘEHLED OBYVATELSTVA PODLE VĚKU

(Plzeň město k 31. 12. 2003)

Věková skupina

Celkem
%
Muži
%
Ženy
%

0 - 14

21 793
13,3
11 098
14,1
10 695
12,5

(Muži/ženy) 15 - 64

116 792
71,1
57 587
72,9
59 205
69,5

(Muži/ženy) 65 +

25 595
15,6
10 281
13,0
15 314
18,0

VĚKOVÁ PYRAMIDA

(Plzeň-město k 31. 12. 2003)

Věková pyramida

PRACOVNÍ SÍLA

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo k 1.3. 2001 – Plzeň-město
Celkem
87 065
z toho
Muži46 737
Ženy
40 328
Ekonomicky aktivní podle odvětví
Zemědělství, lesnictví, rybolov
808
Průmysl
22 097
Stavebnictví
7 142
Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

10 514

Pohostinství a ubytování

3 092

Doprava, pošty a telekomunikace

6 585

Peněžnictví a pojišťovnictví

2 207

Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, výzkum

5 624

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení

6 090

Školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

11 847

Ostatní veřejné a osobní služby

4 933

Nezjištěná odvětví

6 126

NEZAMĚSTNANOST k 31. 7. 2004 - Plzeň-město
Míra nezaměstnanosti

6,90%

Počet nezaměstnaných
6 655
Z toho ženy
3 601
Aktuální vývoj nezaměstnanosti
Aktuální struktura nezaměstnanosti podle vzdělání
Více informací: viz Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni

 

Zdroj: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni, Český statistický úřad, krajská reprezentace Plzeň, Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001, město Plzeň

Zveřejněno: 16. 3. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
16.3. - 23.3.2018
Jeden svět