ÚvodObčanAktualityZ městaPlzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

Plzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

 

David Šlouf, radní pro oblast správy městských nemovitostí

Radní David ŠloufBěhem roku 2016 se nám podařilo snížit počet volných městských bytů, na jejichž rekonstrukci neměl v minulých letech Odbor bytový Magistrátu města Plzně přidělen dostatek finančních prostředků a vzhledem k jejich technickému stavu je nebylo možné nabídnout k pronájmu. Také se nám osvědčil pilotní projekt vizualizace prázdných bytů s podlahovou plochou přes 90 m2, prostřednictvím vizualizace si zájemci mohou vytvořit konkrétní představu o budoucím vzhledu bytu.

Naplňujeme městem schválenou koncepci sociálního a dostupného bydlení, ve které jsou vytipovány nejvíce ohrožené skupiny, jež potřebují bytovou pomoc ze strany města. Jedná se zejména o seniory, samoživitele s nízkými příjmy, zdravotně postižené, mladé lidi opouštějící dětské domovy či pěstounskou péči nebo oběti domácího násilí. Většina občanů z těchto cílových skupin jen těžko dosáhne na vlastní či komerční nájemné bydlení. Stávající městský bytový fond však není dostačující, proto například vzniká jedenáct nových bytů pro seniory v nástavbě objektu U Jam 23 v Bolevci, dokončeny by měly být v létě příštího roku. Dalším projektem zaměřeným na sociální bydlení je rekonstrukce městských domů v Plachého ulici číslo 42 až 48. V Tovární ulici vznikají sociálně terapeutické dílny pro tělesně postižené osoby ze Sdružení občanů Exodus.

Zveřejněno: 2. 1. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

20.4. - 26.4.2017
Finále Plzeň