ÚvodObčanAktualityZ městaPlzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

Plzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

 

Helena Matoušová, radní pro oblast nakládání s majetkem

Radní Helena MatoušováV letošním roce intenzivně vykupujeme pozemky pro klíčové dopravní stavby. Například pro druhou etapu Městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská máme vykoupeno, projednáno a dořešeno 74 procent výměry trvalého záboru této stavby, což představuje 117 168 m2 z celkových 158 448 m2 pozemků. Celkem se jedná o pozemky 79 fyzických a devíti právnických osob. K 31. prosinci 2016 činí částka vynaložená na výkupy a doplatky ze směn zhruba 129,4 milionu korun. Další jednání o výkupech pokračují. Na začátek roku 2017 jsou připraveny dohody na zajištění dalších asi 13 procent pozemků.

Kromě toho jsme začali se zrychleným postupem u výkupu pozemků pro důležitou stavbu silnice I/20 a II/231 v Plzni (Plaská – Na Roudné – Chrástecká). Jde o veřejně prospěšnou stavbu, jejímž investorem jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Plzeň. Od soukromých vlastníků je potřeba získat 51 pozemků o celkové výměře 25 550 m2. Stavba nové silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné je navržena jako čtyřpruhová komunikace. Je dalším úsekem průtahu silnice I/20 městem Plzeň, jehož dvě etapy – I/20 D5 – K Dráze a I/20 K Dráze – Jasmínová jsou v provozu.

Za úspěšné považuji prodeje nepotřebného městského majetku. Volíme formu prodeje pomocí soutěže, jde o významný příjem do městského rozpočtu. Nabídka nemovitostí je na www.byty.plzen.eu.

Zveřejněno: 2. 1. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

20.4. - 26.4.2017
Finále Plzeň