ÚvodObčanAktualityZ městaPlzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

Plzni se daří, i v roce 2017 ji čeká řada projektů

 

Pavel Kotas, ekonomický náměstek primátora

Náměstek Pavel KotasZa moji gesci bych rád upozornil na úspory uvnitř magistrátu a nízký růst provozních nákladů oproti příjmům. Podařilo se nastolit dobrý trend, který do budoucna vytváří prostor pro investice města, ale i pro řešení případného posílení provozních peněz do některých oblastí. Město Plzeň má schválený rozpočet, jenž je připraven na čerpání evropských dotačních titulů, ale především na ITI. Zároveň můžeme zvážit čerpání úvěru, a urychlit tak tempo oddlužování města.

Také se nám podařilo řadu nových projektů a provozních nákladů pokrýt z vnitřních úspor magistrátu. Úspory se našly u většiny správců rozpočtu. Za všechny bych zmínil úsporu na elektrické energii a plynu. Díky Českomoravské komoditní burze Kladno se podařilo uspořit městu Plzni, městským firmám a příspěvkovým organizacím ve dvou letech přes 30 procent výdajů na tyto komodity, v absolutních číslech jde o 24 milionů korun, které pomohly i řadě neziskových organizací. V neposlední řadě se podařilo navýšit transfery do oblasti sociálních služeb a sportu. Zdvojnásobil se například příspěvek města na Hospic svatého Lazara, který pomáhá už řadu let nejen Plzeňanům. Zároveň myslíme i na pohyb mládeže a pro rok 2017 se významně zvýšila podpora sportu a volnočasových aktivit. Pokračuje také úspěšný grant s „velkými“ městskými obvody na obnovu a doplnění infrastruktury sportovních oddílů.

Zveřejněno: 2. 1. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

20.4. - 26.4.2017
Finále Plzeň