ÚvodObčanAktuality Aktuality z obvodů

Aktuality z obvodů

Novinky v systému sběru bioodpadu

AKTUALIZOVÁNO dne 15. 3. 2018 Dne 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně.

Zveřejněno: 16. 3. 2018, Mo1
Připravte se na Velikonoce

Tradiční oslavu velikonočních svátků s dílničkami pro děti, hudební produkcí i prodejními stánky připravil Městský obvod Plzeň 1 na selském dvoře U Matoušů na víkend 24. – 25. března. Program víkendu je připraven tak, aby se při něm dobře bavili malí i dospělí návštěvních. Kromě tradičního malování velikonočních kraslic bude možné se naučit plést košíky, podívat se na výrobu vinutých perlí, svíček, mýdel či vitráží. „O zábavu se postará také pestrý hudební doprovod – pozvali jsme kapely MHS a Náhodná sešlost, vystoupí také dětský soubor Boleváček. O českých velikonočních tradicích bude malé divadelní představení v soboru, a v nedělí pak o velikonočním zajíčkovi,“ láká na statek U Matoušů starosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Brabec. Velikonoce na statku návštěvníky potěší i řadou velikonočních dobrot jako jsou bochánky či perníčky, připraveny jsou také vyjížďky na koních a malování na obličej.

Zveřejněno: 16. 3. 2018, Mo1
Zeptali jsme se přímo účastníků "Jedeme dál"
Zveřejněno: 16. 3. 2018, Mo1
Obnova Lobezského parku - Plzeň

Předmětem podpory je zakládání a regenerace zeleně v Lobezském parku. V rámci realizace bude provedeno založení trávníků, ošetření a výsadba dřevin a následná péče.

Zveřejněno: 15. 3. 2018, Mo4
Plzeň rozzáří festival světla BLIK BLIK dne 16. a 17. března

Instalace budou od 18 do 23h k vidění na trase naplánované mezi DEPO2015 a Masarykovou školou na Slovanech o délce asi 2 km. Tři samostatné instalace pak budou umístěny v areálu Plzeňského Prazdroje.

Zveřejněno: 15. 3. 2018, Mo2
Ze zimy do jara s "Jedeme dál"

V pondělí 12.3. 2018 začal předposlední týden XII. kurzu JEDEME DÁL. A jak už jsme několikrát zmiňovali, pořád se něco děje a počasí si s námi hraje. Po mrazech v polovině února na nás minulý týden vykouklo předjarní slunce a svítilo jak v létě. Lektorka Bohunka posílala fotky zalité sluncem a spokojeností. Ani jsme se nenadáli a spláchl nás pro změnu vydatný déšť. Účastníky a lektory projektu to však nezastraší a pochodují dál. V dešti s menší účastí, ale s úsměvem na rtu. Lektorka Jitka popsala dnešní tréning jako procházku v příjemném dešti s nádherným vzduchem a tajemným oparem. Příští týden je posledním týdnem v tomto kurzu, tak neváhejte se přihlásit na kurz XIII. a přivítat jaro s JEDEME DÁL. Přihlášky už jsou na recepci v TOTEM, z.s. v Kaznějovské 51 a na stránkách www.jedemedal.cz

Zveřejněno: 15. 3. 2018, Mo1
Zájezdy pro seniory - program

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 v 8.00 hodin ve 3. patře budovy – Sněmovní sál se uskuteční prodej zájezdů pro seniory na rok 2018 - podrobné informace k zájezdům zde.

Zveřejněno: 14. 3. 2018, Mo3
Velikonoční trhy

Tradiční řemeslné trhy s motivy velikonočních svátků se v Plzni na náměstí Republiky konají od 22. března do 2. dubna 2018.

Zveřejněno: 14. 3. 2018, Mo3
Přehled nabízených vstupenek do divadel – duben 2018

Pro seniory a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek.

Zveřejněno: 13. 3. 2018, Mo4
Pozvání ke Dni matek

MO Plzeň 9 ve spolupráci s ČČK Malesice srdečně zvou obyvatelky Malesic a Dolní Vlkýše, aby přišli společně oslavit Den matek. Setkání se uskuteční v sobotu 12.5.2018 od 16 hodin v malém salónku restaurace Malesický dvůr.

Zveřejněno: 13. 3. 2018, Mo9
Pozvánka na Velikonoční setkání

MO Plzeň 9 ve spolupráci s členkami ČČK zve své občany na tradiční Velikonoční posezení, které se uskuteční ve středu 21.3.2018 od 16 hod. v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9.

Zveřejněno: 13. 3. 2018, Mo9
Od 19. 3. budou přistavovány v zelených zónách velkoobjemové kontejnery na bio odpad

Magistrát města Plzně, prostřednictvím společnosti Čistá Plzeň s.r.o., bude od pondělí 19. 3. 2018 v zelených zónách pravidelně přistavovat velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, dle stanoveného harmonogramu. Zelené zóny Zelené zóny jsou oblasti, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, a kde vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). V těchto oblastech byly od 1. 1. 2018 postupně odstraňovány hnědé nádoby na BIO odpad o objemu 240l, z důvodu zavedení nového systému sběru bio odpadu na území města Plzně, tj. přistavování velkoobjemových kontejnerů. Na území městského obvodu Plzeň 1 se jedná o lokality: Bílá Hora, zadní Roudná, starý Lochotín, stará Košutka, Berlín, Bolevecká náves, Zavadilka, Malý Bolevec.

Zveřejněno: 12. 3. 2018, Mo1
Vstupenky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Pro občany – seniory (pozn. seniorský věk = od dovršení 60 let věku) s trvalým bydlištěm v městském obvodu Plzeň 4 a nově také zdarma vstupenky pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek, kteří mají trvalé bydliště v městském obvodu Plzeň 4.

Zveřejněno: 12. 3. 2018, Mo4
Vstupenky na fotbalová utkání FC Viktoria Plzeň, 1. Fotbalové ligy 2017/2018

Pro občany – seniory s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 4 (pozn. seniorský věk = od dovršení 60 let věku) a nově také zdarma vstupenky pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek, kteří mají trvalé bydliště v městském obvodu Plzeň 4.

Zveřejněno: 12. 3. 2018, Mo4
Pozvánka na besedu pro zahrádkáře, pěstitele a Plzeňany
Zveřejněno: 12. 3. 2018, Mo8
Přípravné práce pro rozšíření komunikace Plzeň - Třemošná

Na stavbě se podílí dva zadavatelé – ŘSD ČR a Statutární město Plzeň (pouze SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty) Výstavba čtyřpruhé silnice I/27 v délce úpravy 1,65 km v úseku mezi Plzní a Třemošnou propojí čtyřpruhovou městskou komunikaci v Plzni s nově vybudovaným obchvatem města Třemošná. Jedná se o zkapacitnění dvoupruhé komunikace na čtyřpruhou. Silnice bude kategorie S 20,75/80. Trasa silnice začíná v blízkosti Třemošenského rybníka na severním okraji Plzně, pokračuje pravým obloukem, dlouhou přímou a dvěma protisměrnými oblouky navazuje na začátek obchvatu Třemošné. Většina trasy leží v extravilánu v mírně zvlněném terénu. Komunikace pro obsluhu areálu Kamenný rybník (SO 111) je napojena souběžně vlevo ve směru staničení od zmíněné světelné křižovatky souběžně s úpravou silnice. Jedná se o komunikaci se smíšeným provozem. Mezi stavebními objekty SO 101 a SO 111 je v km 0,144 – 0,300 hlavní trasy navržena protihluková stěna, výšky 6 m, která chrání objekt vedle silnice vlevo. Vlivem rozšíření komunikace a směrovému vyrovnání dochází také k nutné demolici objektu na pozemku č.p. 3208 (bývalý drážní domek) V rámci stavby budou vybudovány dva mostní objekty, jednopolový most na hlavní trase přes biokoridor a lesní cestu a dále lávka, která převádí pěší a cyklisty přes hlavní trasu a železniční trať. Veřejné osvětlení je napojeno na veřejné osvětlení stávající a bude prodlouženo podél cesty až za lávku pro pěší a cyklisty. V úseku komunikace, která se nachází v obci, jsou sloupy veřejného osvětlení osazeny ve středním dělícím pásu šíře 2,2m a vzhledem k směrodatné rychlosti, nejsou chráněné žádným zádržným zařízením.

Zveřejněno: 9. 3. 2018, Mo1
Zeptali jsme se přímo účastníků "Jedeme dál"

Zeptali jsme se přímo účastníků JEDME DÁL

Zveřejněno: 9. 3. 2018, Mo1
V projektu "Jedeme dál "se pořád něco děje …

Jak ten čas rychle utíká, zvláště když se něco děje. A u nás v projektu JEDEME DÁL se pořád něco děje. Za čtrnáct dní nám končí XII. kurz, který odstartoval 29.1.2018 a končí 23.3.2018. Každý týden se našimi účastníky zaplní cesty kolem rybníků, kteří zdolávají kilometry a trénují chůzi. V tomto XII. kurzu jsme s klienti často diskutovali, jak se krásně můžou pomocí našeho trénování připravit na aktivní letní dovolenou. Díky XXIII. Zimním olympiádě, která nedávno skončila, jsme si připomněli kde se vzal nordic walking. Dostali jsme od Městského obvodu Plzeň 1, který je donátorem projektu nové hole NW. Změnilo se nám počasí z příznivé zimy na holomrazy. A protože se nám do cesty postavily těžké stroje, přesunuli jsme start našich vycházek na parkoviště u železniční zastávky Plzeň Bolevec

Zveřejněno: 9. 3. 2018, Mo1
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje informuje
Zveřejněno: 7. 3. 2018, Mo8
Doubravecké jarobraní OD Centrum Doubravka

Jarobraní 25. března 2018 od 14 hod. OD Centrum Doubravka.

Zveřejněno: 7. 3. 2018, Mo4

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
16.3. - 23.3.2018
Jeden svět