ÚvodObčanAktuality Aktuality z obvodů

Aktuality z obvodů

Jedeme dál – už teď se můžete přihlásit na nový kurz leden - březen 2018.
Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo1
Parkoviště u Bazénu Slovany bude poskytováno zdarma pouze návštěvníkům

Parkovací plocha podél Bazénu Slovany je nově ohrazena závorou a parkování zde bude bezplatně umožněno pouze návštěvníkům.

Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo2
Prodej vstupenek na divadelní představení pro důchodce MO Plzeň 2 – Slovany

Prodej vstupenek pro důchodce Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bude zahájen ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 9:00 do 12:00. Tento den nebudou vstupenky prodávány zájemcům, kteří zakoupili vstupenky do divadla na předcházející měsíc prodeje, tj. na leden 2018.

Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo2
Divadlo PLUTO - nabídka vstupenek na únor a březen 2017
Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo4
Přehled nabízených vstupenek do divadel – březen 2018
Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo4
Přehled nabízených vstupenek do divadel – únor 2018
Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo4
O2 Czech Republic a.s. oznamuje
Zveřejněno: 16. 1. 2018,
Informace k II. kolu volby prezidenta republiky, voličský průkaz

II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo2
Den otevřených dveří SPŠD

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, pracoviště Křimice zve na Den otevřených dveří

Zveřejněno: 16. 1. 2018, Mo5
Prezidentské volby v Křimicích

Zde se dozvíte jak dopadlo I. kolo prezidentských voleb v Křimicích

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Mo5
Oznámení o době a místě konání II. kola prezidentských voleb

II. kolo voleb prezidenta České republiky se uskuteční 26. a 27. ledna 2018

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Mo1
Informace o svozu vánočních stromků

V roce 2018 bude probíhat celoplošný svoz vánočních stromků. Prosíme občany, aby vánoční stromky zbavené ozdob odkládali vedle nádob na separovaný odpad, svoz bude probíhat postupně.

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Mo2
Vydávání občanských průkazů během 2. kola přímé volby prezidenta ČR pro občany města Plzně

Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MMP, na náměstí Republiky 16 bude ve dnech 26. a 27. ledna 2018 zajištěna služba v rozsahu: pátek 26. ledna 2018: 14:00 – 21:30 hod a sobota 27. ledna 2018: 08:00 – 13:30 hod.

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Mo2
Vyhlášení dotačního programu
Zveřejněno: 12. 1. 2018, Mo5
Od 1. 1. 2018 je zaveden nový systém svozu BIO odpadů na území statutárního města Plzně

tatutární město Plzeň od 1. ledna 2018 zavedlo nový systém sběru BIO odpadů na celém území města Plzně, s tím že během prvního měsíce rozjezdu dojde k přesunu nádob v rámci navržených oblastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až s prvními pracemi na zahradách, tzn. začátkem vegetačního období, vždy nejdéle od 9:00 do 18:00 hodin. Město Plzeň je nově rozděleno na dvě oblasti, a to na červenou a zelenou. V červené zóně, kde převládá zástavba bytových domů, je zachován nádobový sběr do hnědých nádob, protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO odpadů. V zelené zóně, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). Od 1. 1. 2018 jsou v této zóně postupně odstraňovány hnědé nádoby na BIO odpad o objemu 240l. Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. Na území městského obvodu Plzeň 1 se jedná o lokality: Bílá Hora, zadní Roudná, starý Lochotín, stará Košutka, Berlín, Bolevecká náves, Zavadilka, Malý Bolevec. Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón, přesnými stanovišti velkoobjemových kontejnerů a harmonogramem svozu jsou k nalezení na webových stránkách Magistrátu města Plzně https://odpady.plzen.eu/. Nový systém umožňuje: • každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již předchozí systém toto umožňoval), • odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) – červená zóna, • odkládání do velkoobjemových kontejnerů – zelená zóna, • využití možnosti komerčního objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku. Realizací této změny je narovnání dostupnosti slu

Zveřejněno: 12. 1. 2018, Mo1
VODÁRNA PLZEŇ a.s. oznamuje
Zveřejněno: 12. 1. 2018,
Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Počátek našeho chození s NW holemi, začal hned v prvním týdnu nového roku 2018. Jsme všichni rádi, že v JEDEME DÁL pořekadlo „Jak na Nový Rok, tak po celý rok“ neplatilo po celý týden. A proč? Protože hned v začátku týdne jsme se brodili bahnem a chodili v lijáku, a hned další dny při svitu sluníčka, jak na jaře. Hotový apríl. A co říci o roce 2017 v našem projektu JEDEME DÁL. V roce 2017 proběhlo pět dvouměsíčních kurzů. V každém kurzu jsme otevřeli 4 skupiny a  v podzimním kurzu při účasti 95 zájemců chodilo po trasách dokonce 5 skupin. V roce 2017 se přihlásilo na náš projekt 98 nováčků. Náš lektorský tým se také rozšířil o 3 nadšené, vyškolené lektory. Naši lektoři dokáží s každým zájemcem individuálně pracovat a poskytnout podporu, radu i pomoc každému na míru. Pravidelně se scházejí na poradách, projednávají problémy a navzájem si fandí. Každý z lektorů kromě odborné kvalifikace, prošel kurzem první pomoci a v listopadu jsme společně vyrazili na trasu předávat si vzájemně zkušenosti. Na podzim jsme poprvé našim „chodcům“ nabídli rozdělení do výkonnostních skupin. A tak můžete na cestách kolem Kameňáku potkat ty, co Chodí PRO ZDRAVÍ, ty, co Chodí PRO ZDRAVÍ A KONDICI, a také ty, co Chodí NA POHODU A JSOU POHODÁŘI. Důležité je, že všichni chodí rádi a s úsměvem… Tak přejeme projektu krásný rok 2018 a hurá JEDEME DÁL. Projektový tým JEDEME DÁL.

Zveřejněno: 12. 1. 2018, Mo1
Jedeme dál aneb kdo se stará, abyste správně a hlavně rádi chodili?

Pokračování Ankety, kterou postupně představujeme lektory projektu JEDEME DÁL Tentokrát přidáváme pár informací o Míše Rubášové, která do projektu a našeho lektorského týmu naskočila v koncem roku 2017 a potkat na trase se s ní můžete zatím potkat jen když za někoho zaskakuje. Míša pracuje v TOTEMu jako oblíbený koordinátor služby pro seniory a poté, co absolvovala lektorský kurz, začala chodit jako lektor - nováček ve skupině se svými zkušenějšími kolegy a když už se cítila jistěji, mohli jste ji potkat na trase, vždycky když nám některý z lektorů vypadl…

Zveřejněno: 11. 1. 2018, Mo1
Den otevřených dveří křimické ZŠ

15. ZŠ - odloučené pracoviště Plzeň - Křimice zve všechny zájemce na den otevřených dveří

Zveřejněno: 11. 1. 2018, Mo5
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Zveřejněno: 10. 1. 2018, Mo6

Tradiční akce města Plzně

1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
9.3. - 9.3.2018
Žebřík