ÚvodObčanAktualityAktuality z městaVeřejnost může hlasováním ovlivnit rozvoj Plzně

Veřejnost může hlasováním ovlivnit rozvoj Plzně

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Vznikající návrh Strategického plánu města Plzně řeší, jaká má být Plzeň jako celek za více než deset let včetně toho, co se pro rozvoj města musí udělat. Navrženo je více než čtyřicet konkrétních aktivit, jež vycházejí z předchozích analýz i diskuzí s občany. Nyní je nutné stanovit priority s ohledem na rozpočtové i materiální možnosti města. Jejich výběr mohou ovlivnit všichni obyvatelé města prostřednictvím hodnotícího formuláře na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně www.ukr.plzen.eu do 20. října 2017.  Výsledky ankety budou společně s názorem odborné veřejnosti zapracovány do dokumentu, jenž bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Plzně.

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Strategický plán je pro město jeden z nejdůležitějších dokumentů, protože komplexně navrhuje jeho rozvoj a směřování ve všech oblastech – bydlení, hospodářství, trávení volného času, životním prostředí a dalších oblastech. „Po celou dobu jeho tvorby spolupracujeme nejen s odborníky, ale také s místními obyvateli. A právě nyní se mohou opět všichni vyjádřit k tomu, co považují pro rozvoj Plzně za stěžejní a na co by se v dalších letech rozhodně nemělo zapomenout,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Na webu www.ukr.plzen.eu je dostupný odkaz na formulář, v němž Plzeňané mohou hodnotit, které navržené aktivity vnímají pro rozvoj města za naprosto stěžejní. Hlasující provede hodnocení pro každou aktivitu. Hodnotí se od 0 do 10 bodů, kdy deset znamená největší preference.

Zdroj fotografií: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán reaguje na dlouhodobé potřeby města a zároveň musí zohledňovat možnosti rozpočtu. Záměrem města Plzně je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji Plzně a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech. Do přípravy dokumentu se doposud aktivně zapojilo více než 200 osob a více než 1 600 obyvatel Plzně přispělo svým názorem.


Zveřejněno: 5. 10. 2017, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018