ÚvodObčanAktualityAktuality z městaSledujte 1. ustavující schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Sledujte 1. ustavující schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Ilustrační obrázek

čtvrtek 15. 11. 2018 od 14.00 hod. v zasedací síni městské radnice

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání:

1. Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Plzně.
2. Stanovení předsedajícího v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb.
3. Složení slibu členů Zastupitelstva města Plzně.
4. Volba volební a návrhové komise a stanovení ověřovatelů zápisu.
5. Stanovení počtu členů Rady města Plzně a počtu náměstků primátora, určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Plzně uvolněni a zřízení výborů Zastupitelstva města Plzně.
6. Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, dalších členů Rady města Plzně a uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně, volba předsedů výborů Zastupitelstva města Plzně.
7. Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně.
8. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Plzně.
9. Různé, závěr.

Zveřejněno: 7. 11. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky