ÚvodObčanAktualityAktuality z městaRozvod a rodina bylo tématem setkání ředitelů a metodiků

Rozvod a rodina bylo tématem setkání ředitelů a metodiků

Setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol (fotografie: A. Jarošová)

Setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol (fotografie: A. Jarošová)

Na téma Rozvod a rodina bylo zaměřeno již páté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května na plzeňské radnici. Uspořádaly jej magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Týmem pro mládež Plzeň – město a Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň. Letos zvolené téma bylo školami nejvíce preferováno v dotazníku, který obdrželi zástupci škol při loňském setkání. Cílem je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožených rizikovým chováním. Setkávání umožňuje také přímou výměnu informací, zkušeností a prezentaci preventivních programů pro školy.

„Chtěli bychom vám poděkovat, jakým způsobem pracujete s dětmi na základních školách,“ řekl přítomným v úvodu primátor města Martin Zrzavecký. Ten doplnil, že město Plzeň se zaměřuje a do budoucna ještě více chce zaměřit i na bezpečnost dětí ve školách, chce ve svých školských zařízeních řešit audity bezpečnosti. „Chtěli bychom i prostřednictvím tohoto semináře požádat o součinnost, protože jsme přesvědčeni, že bezpečnost našich potomků je to nejdůležitější, co musíme zajistit. Druhou prioritou je vzdělávání, a proto mi dovolte, abych poděkoval za to, jak vzděláváte naše děti,“ doplnil primátor.

Podle náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové je důležité se v oblasti prevence neustále vzdělávat. „Víte, že ta práce není vůbec jednoduchá, vůbec lehká. Děkuji všem, kteří ta dnešní témata připravovali,“ řekla Eva Herinková.

V prvním příspěvku představily principy práce s rodiči v rozvodové situaci Miroslava Tomášková a Romana Svobodová z Centra pro rodinu – Domus, z.s. Právní pohled na rodičovský konflikt poskytla Daniela Kovářová a z pohledu Odboru státní sociální péče se na rodinu v rozvodové situaci zaměřil Vojtěch Touš z Magistrátu města Plzně. V druhé části setkání měli zástupci škol možnost nad tématem diskutovat s přítomnými odborníky v rámci workshopových stanovišť.

„Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá také primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže,“ uvedla Andrea Gregorová z magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Pracovní skupina se rovněž podílela na vytvoření strategické části Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016–2020, schválena byla zastupiteli v dubnu 2016. Aktualizovaná strategická část na rok 2018 zahrnuje celkem 12 priorit, z nichž na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je zaměřena právě také jedna z nich.

Za Magistrát města Plzně se setkání zúčastnili také vedoucí magistrátních odborů bezpečnosti Aleš Průša a školství Dagmar Škubalová.

Text: Eva Barborková


Fotogalerie

Zveřejněno: 17. 5. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně